ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Evidence myslivosti - popis změn v updatech

8.0.0.1

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • technické úpravy metody pro FTP výměnu dávek
 • korekce algoritmu kontroly platnosti honitby
 • drobné kosmetické úpravy


7.16.0.3

Propojení se spisovou službou VERA

Bylo doplněno volitelné propojení se spisovou službou společnosti VERA (národní standard).

Rozšíření stávajících propojení se spisovými službami

Propojení se SSL Gordic, ICZ a VERA byla rozšířena o možnost zobrazení detailu dokumentu. Propojení se SSL společnosti ICZ bylo doplněno o podporu hromadné konverzní pošty.

Aktualizace propojení se Základními registry

Propojení bylo technologicky zcela přepracováno a reflektuje nyní nejmodernější komunikační a bezpečnostní standardy.

Možnost nastavení záložek v prohlížecích mřížkách

Mřížky hromadného prohlížení byly doplněny o možnost operativního označení až 9 záznamů s možností kdykoliv se k nim vracet. Používají se klávesové zkratky Ctrl+Shift+1..9 k označení/odznačení záznamu a Ctrl+1..9 k rychlému vyhledání dané záložky.

Nová verze prostředků pro tvorbu standardních sestav a OLAP analýzy

Byla implentována nová verze komponent, která mj. umožňuje práci i těchto dialogů a částí v režimu HighDPI. 

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • modernizace vzhledu mřížek v dialozích ISZR a spisových služeb
 • korekce popisků některých položek výkazu Mysl 1-01
 • drobné kosmetické úpravy


7.16.0.2

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • rozšíření dialogu Odeslání dokumentu o metodu Konverzní pošta (Gordic)
 • implementace nové verze prostředků pro tvorbu standardních sestav a OLAP analýzy
 • korekce dvou chyb v dialogu Plán loveckých akcí
 • drobné kosmetické úpravy


7.16.0.1

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • aplikace byla překompilována nejnovější verzí vývojového prostředí
 • drobné úpravy práce v dialogu Nová povolenka k lovu
 • korekce chyby v sumáři výkazů Mysl 1-01 s použitím RTF šablony
 • drobné kosmetické úpravy


7.15.0.7

Optimalizace běhu aplikace

Systém byl doplněn o řadu úprav směrem ke zefektivnění práce s pamětí a využití systémových prostředků. 

Funkce pro vymazání starých záznamů logu

Byla doplněna funkce pro vymazání nepotřebných dat log záznamů (změny, aktivity uživatele, smazané záznamy).

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • drobné kosmetické úpravy


7.15.0.6

Nové služby pro propojení s ISZR

Ukončované služby v rámci propojení se Základními registry byly nahrazeny novými službami. 

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • rozšíření dialogu Založení dokumentu o možnost navázání na iniciační písemnost (Gordic)
 • drobné kosmetické úpravy


7.15.0.5

Rozšíření grafikonu odstřelu v hlavním okně

Grafikon odstřelu v hlavním okně byl doplněn o možnost operativního výběru dat za honitbu.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • vylepšení procedury pro provedení výchozího nastavení
 • úpravy propojení se spisovou službou Ginis
 • korekce chybného výpočtu odstřelu jelena siky ve výkazu Mysl007
 • drobné kosmetické úpravy


7.15.0.4

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění dalších druhů zvěře do sestavy Mysl008
 • oprava nesprávného kódování češtiny v rámci výměny dat
 • drobné kosmetické úpravy


7.15.0.3

Rozšíření grafikonu odstřelu v hlavním okně

Grafikon odstřelu v hlavním okně byl doplněn o další běžné druhy zvěře a v nastavení byly přidány volby pro výběr zobrazení skupin grafů.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy propojení se spisovou službou Ginis
 • drobné kosmetické úpravy


7.15.0.2

Nové uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní bylo kompletně přepracováno a je nyní připraveno i k provozu na monitorech s vysokým rozlišením. Byly sjednoceny grafické prvky a pojmenování některých ovládacích prvků.

Grafikon odstřelu v hlavním okně

V hlavním okně je možné volitelně zobrazovat grafikon odstřelu vybraných druhů zvěře za aktuálně nastavený rok.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy propojení s ISZR (využití protokolu HTTPS pro Marbes)
 • úpravy propojení se spisovou službou Ginis, zejména variantou služeb SVC
 • úpravy funkcí pro propojení s Active Directory
 • doplnění funkce pro kontrolu vybrané šablony dokumentu
 • drobné kosmetické úpravy


7.15.0.1

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • korekce chyby ve zobrazení sumáře výkazů Mysl 1-01 (Word varianta)


7.14.0.5

Podpora databázového serveru Firebird 4

Byla doplněna podpora práce v nové verzi databázového serveru Firebird 4. Aktuálně lze systém provozovat v prostředí Firebirdu 3 nebo 4.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • rozšíření funkcionality přihlašování pomocí Active Directory
 • úpravy propojení s ISZR pomocí AIB brány společnosti Gordic
 • drobné kosmetické úpravy


7.14.0.4

Nová verze prostředků pro export a import dávek dat (úlovky, trofeje)

Kromě řady systémových zlepšení je nadále součástí exportu a importu i fotomateriál, tzn. např. fotografie úlovků nebo trofejí.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úprava hranic pro medailové stupně trofeje psíka mývalovitého dle aktuálního stavu
 • drobné kosmetické úpravy


7.14.0.3

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • řada úprav pro okresní myslivecké spolky stran hodnocení trofejí
 • úpravy správy uživatelských účtů
 • drobné kosmetické úpravy


7.14.0.2

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úprava výpočtu data narození z rodného čísla (personalistika)
 • korekce chyby při výpočtu údaje NUTS ve výkazech Mysl 1-01
 • drobné kosmetické úpravy


7.14.0.1

Rozšířené dialogy hromadného prohlížení

Všechny dialogy hromadného prohlížení byly přepracovány ve smyslu využití veškerého dostupného prostoru na obrazovce.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • nadále dochází k automatickému ukládání přihlašovacích údajů při archivaci dat (není třeba je opakovaně zadávat)
 • korekce chyby ve výpočtu plánu chovu a lovu I (koza bezoárová)
 • korekce občasné chyby při sestavení výkazu Mysl 1-01
 • drobné kosmetické úpravy


7.13.0.9

Číselníky lovců pro hromadné operace v evidenci plomb

Údaje týkající se osoby manipulující s plombou byly doplněny o možnost výběru hodnoty ze seznamu lovců.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy přístupových práv k číselníkům
 • úpravy uživatelského rozhraní projektu
 • nová verze prostředků pro režim ladění chyb
 • drobné kosmetické úpravy


7.13.0.8

Aktualizace analytické funkce pro tvorbu bilance odstřelu

Funkce pro tvorbu bilance odstřelu byla zásadně přepracována a zefektivněna. Bylo upraveno i schéma příslušné analýzy (MDS soubor). 

Úpravy hodnocení srnčí trofeje Volzovou metodou

Algoritmus hodnocení srnčí trofeje Volzovou metodou byl upraven dle platné metodiky.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • drobné kosmetické úpravy


7.13.0.7

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • korekce práce s ovládacím prvkem pro prohlížení zvěřiny
 • drobné kosmetické úpravy


7.13.0.6

Nová analytická funkce pro tvorbu bilance odstřelu

Sekce OLAP analýza byla doplněna o novou funkcionalitu pro rychlou a flexibilní tvorbu bilance odstřelu dle řady kritérií. K dispozici je i příslušné schéma analýzy, lze stáhnout ze sekce Download.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • drobné změny v systému nastavení přístupových práv
 • drobné kosmetické úpravy


7.13.0.5

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy v systému řízení přístupových práv
 • drobné kosmetické úpravy


7.13.0.4

Nová verze propojení se spisovou službou ICZ ve standardu NS

Propojení se spisovou službou eSpis společnosti ICZ bylo zcela přepracováno a využívá nyní NS API. 

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění sloupců v režimech hromadného prohlížení plánů chovu a lovu I, II
 • drobné změny uživatelského rozhraní
 • drobné kosmetické úpravy


7.13.0.3

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění volby pro zohlednění odchytů v sestavách ulovené zvěře
 • nové kontrolní mechanismy v dialogu Hromadné pořízení úlovků
 • korekce chyby v sumáři plánů chovu a lovu I
 • drobné kosmetické úpravy


7.13.0.2

Podpora formátu PDF/A-2b

Byla doplněna podpora tvorby dokumentů ve formátu PDF/A-2b (s využitím virtuální tiskárny EasyPDF).

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • korekce výstupu sčítacího listu zvěře
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.13.0.1

Rozšíření funkcionality modulu Hodnocení trofejí

Modul Hodnocení trofejí byl rozšířen o možnost použití i již neplatné honitby, byl doplněn rozbalovací seznam pro výběr hodnoty Typ honitby a byly doplněny přepínače pro volitelný výstup protokolu.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • vylepšení funkcionality mřížek hromadného prohlížení
 • drobné kosmetické úpravy


7.12.0.4

Další rozšíření výkazu Mysl007

Byla provedena další zdokonalení sestavy Mysl007 ve smyslu pružného výběru honiteb ke zobrazení.

Nová bilanční sestava odstřelu

Sekce Úlovky byla doplněna o novou multifunkční sestavu pro tvorbu bilance plánu lovu a odstřelu s možností součtování za vybrané organizační jednotky.

Nová kontrolní sestava pořízených dat

Sekce Úlovky byla doplněna o novou kontrolní sestavu, umožňující rychlé zjištění dat úlovků, pořízených za zvolené období a organizační jednotku.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • změny v metodě Odeslání v propojení se spisovou službou GINIS
 • korekce chyby v načítání souboru pro sestavu Bilance odstřelu
 • korekce chyby ve výběru třídících kritérií pro sestavy na zakázku
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.12.0.3

Výkaz Mysl 007 pro výběr více honiteb

Výkaz Mysl007 je nyní možné sestavit buď pro vybranou honitbu anebo pro libovolný výběr většího počtu honiteb.

Omezení v seznamu honiteb

Pakliže má uživatel nastaveno omezení přístupu na určité honitby, číselníky honiteb pro vstup dat a tvorbu sestav respektují toto nastavení.

Volba pro práci v nestabilních sítích

Nastavení bylo doplněno o parametr, umožňující a zdokonalující práci s aplikací v nestabilních nebo pomalých sítích.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • seznam plomb v rámci úlovku je nyní vázán na jméno lovce
 • doplnění tlačítka Jen výstup výkazu do všech typů výkazů
 • sestavu Přehledy odstřelu lze vytvořit i za kombinaci lesní správa / lesnický úsek
 • doplnění možnosti zadat port pro databázový server Firebird
 • drobné kosmetické úpravy


7.12.0.2

Možnost přihlašování se pomocí Active Directory

Pro řízení uživatelských účtů je nyní možné využít propojení se službou Active Directory. Detaily, nastavení a použití viz samostatná příručka.

Zálohování dat pomocí služeb Firebird

Zálohování dat nyní pracuje přímo se službami Firebirdu na cílovém serveru a externí utilita GBAK se nadále nevyužívá.

Hromadné prohlížení pro plány

Byly doplněny režimy hromadného prohlížen í pro plány chovu a lovu I/II/III a pro plán péče o zvěř.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • možnost výběru lovce z tabulky hostů (úlovky, trofeje)
 • funkce pro definování individuálních a společných číselníků
 • změny v nastavení přístupových práv na organizační jednotky
 • tlačítko Prohlížet číselníky je nyní k dispozici ve všech dialozích, kde to má smysl
 • drobná vylepšení uživatelského rozhraní
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.12.0.1

Nová verze editoru textů

Projekt byl doplněn o novou verzi celostránkového editoru RTF textů s řadou nových vlastností a užitečných funkcí.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění tlačítek Prohlížet číselníky do dialogů nových záznamů
 • úpravy funkčnosti OLAP analýzy
 • doplnění tlačítka pro aktualizaci seznamu RTF šablon dokumentů
 • drobné kosmetické úpravy


7.11.0.8

Přepracování celého projektu do nové verze vývojového prostředí

Projekt byl migrován do nové verze vývojového prostředí (Delphi 10.2).

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy v propojení se SSL a DDP Ginis
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.11.0.7

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • korekce chyby při použití plomby v záznamu o úlovku
 • korekce třídění v někiterých mřížkách hromadného prohlížení
 • drobné kosmetické úpravy


7.11.0.6

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • korekce chyby v sestavě Mysl008
 • drobné kosmetické úpravy


7.11.0.5

Funkce pro export dat plomb

Byla doplněna funkce pro export vybraných dat plomb pro účely zaslání na ÚHÚL.

Nové databázové komponenty

Celý projekt byl přepracován ve smyslu využití nových databázových komponent pro přístup k DB serveru Firebird.

Doplnění služby E29 pro ISZR

Dialog pro ztotožnění subjektu oproti ISZR byl rozšířen o možnost hledání v registru ROS pomocí metody E29.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy sekce Poplatkový lov (jen VLS)
 • drobné kosmetické úpravy


7.11.0.4

Nové funkce GDPR

Dialog pro GDPR byl doplněn o možnost nastavení práce se lhůtou zpracování, nastavení počtu dní pro kontrolu provedený výmazu nerelevantních dat a o automatizaci údaje Číslo jednací.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • nový číselník pro doby lovu zvěře
 • drobné kosmetické úpravy


7.11.0.3

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • rozšíření funkcí GDPR
 • drobné kosmetické úpravy


7.11.0.2

Nové funkce GDPR

Dialog pro GDPR byl doplněn o možnost hromadného výmazu dat z evidence písemností a byla doplněna kontrolní funkce pro upozornění na neprovedení pravidelného hromadného výmazu.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • korekce chyby ve zobrazování volby Zámek aplikace
 • drobné kosmetické úpravy
   

7.11.0.1

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • další rozšíření funkcionality GDPR
 • drobné kosmetické úpravy


7.9.0.2

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy propojení se spisovou službou eSpis
 • úpravy propojení se spisovou službou Ezop
 • úpravy propojení s ISZR
 • korekce chyby přepočtu v mapových prezentacích
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.9.0.1

Vylepšení propojení s ISZR

Propojení bylo rozšířeno o souběžné generování výpisu z ROB nebo ROS ve formátu PDF.

Nová verze propojení se spisovou službou eSpis

Byla implementována nová verze propojení se spisovou službou eSpis společnosti ICZ.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění propojení se SSL Ginis o možnost přímého přidání souboru k dokumentu
 • doplnění přehledů z dat výkazů Mysl 1-01 o volbu Vše mimo obory
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.8.0.3

Vylepšení propojení s ISZR

Propojení bylo doplněno o zobrazení kompletní odpovědi v případě výskytu chyby a o senzitivní výběr dokladů osoby, vrácené z registru ROB. Také je nyní možné definovat manuálně číselník agendových rolí včetně jejich popisu. 

Zpětný import dávky dat myslivecké statistiky pro kraje - vylepšení

Funkce pro import dávky dat výkazů myslivecké statistiky byla doplněna o možnost připojení dávky na úrovni krajského úřadu (jedná se o dávky dat, zaslané z ÚHÚL).

Funkce pro načtení výchozího čísla honitby

Číslo a název honitby v Nastavení parametrů lze nyní zadat pohodlným výběrem ze seznamu honiteb.

Rozšíření funkčnosti mřížek hromadného prohlížení

Interaktivní filtry pro mřížky hromadného prohlížení byly rozšířeny o možnost zadání filtrů pro více sloupců.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy propojení se SSL Ginis
 • doplnění evidence plomb a sčítacích listů do funkce Import dat
 • doplnění možnosti zákazu úprav RTF šablon přímo v aplikaci
 • korekce chyby při vytváření PDF ve formátu PDF/A
 • drobné kosmetické úpravy


7.8.0.2

Možnost zpětného importu dávky dat výkazů pro KrÚ

Zejména pro účely pohodlné aplikace oprav dat ÚHÚLem byla doplněna funkce pro import dávky dat výkazů za celý kraj. Funkce je k dispozici na pásu Přenosy na obvyklém místě.

Nastavení časového intervalu pro převod dokumentů do PDF

Nastavení parametrů bylo na záložce Adresáře-PDF Server doplněno o možnost nastavení intervalu (sekundy) pro zjišťování dokumentů, určených k převodu do PDF

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění volby pro zobrazení titulkového pruhu v hlavním okně
 • drobné úpravy propojení se spisovou službou Pilscom
 • drobné kosmetické úpravy


7.8.0.1

Nový vzhled dialogů pro hledání a práci s mřížkami

Všechny související dialogy byly vizuálně vylepšeny, doplněny o novou sadu moderních ikon a o některé nové užitečné funkce.

Samostatný údaj NUTS v myslivecké statistice

Byl znovuzpřístupněn údaj NUTS pro snazší práci s výkazy. Údaj není fyzickou součástí tabulky, generuje se automaticky z čísla honitby a nelze jej upravovat.

Možnost přesměrování klientské knihovny

Asistent byl doplněn o možnost přesměrovat klientskou knihovnu Firebirdu do libovolné lokace, např. pro účely jejího využití z jednoho centrálního místa.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • systémová vylepšení pro práci s Firebirdem 3.0
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.7.0.3

Nový systém komunikace se subjekty pomocí SMS

Stávající systém posílání SMS z projektu byl nahrazen technologicky novým s využitím zabezpečeného protokolu HTTPS. Upraveny byly rovněž některé dílčí funkce, týkající se SMS komunikace.

Nová verze prostředků pro převod dokumentů do PDF

Systém konverze dokumentů do formátu PDF byl přepracován pro využití EasyPDF verze 7. Stávající verze 6 nadále není podporována.

Možnost vypnutí kontroly plomb

Nastavení parametrů bylo doplněno o možnost vypnout kontroly plomby v rámci jejího použití v záznamu o úlovku. Používejte pouze v odůvodněných případech.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • nový systém kontroly telefonního čísla u kontaktní osoby uživatele honitby
 • volitelné potlačení zobrazení údajů o živé hmotnosti u přehledů ulovené zvěře
 • oprava chyby v sestavě Přehledy dle věkových tříd
 • drobné kosmetické úpravy


7.7.0.2

Rozšíření propojení se  SSL GINIS

Množina funkcí pro práci se spisovou službou společnosti Gordic byla rozšířena o funkci pro priorování spisu. Vylepšeny byly dále dialogy Obsah spisu (nyní je zobrazen i seznam elektronických otisků a příloh), Uzavření a Vyřízení spisu a Přidání písemnosti do spisu.

Rozšíření vstupního dialogu pro hodnocení trofejí

V dialogu nového hodnocení je nyní k dispozici v rámci průběžného zobrazení bodové hodnoty i výpočet třetin délek toulců muflona resp. čtvrtiny délky delšího rohu u kozy bezoárové. Dále byl vylepšen výpočet bodů za koruny u jelena evropského.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění údaje NUTS pro analýzu výkazů Mysl 1-01
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.7.0.1

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • úpravy propojení se SSL GINIS a IS Základních registrů
 • drobné úpravy kontrol pro výkaz Mysl 1-01
 • korekce označení rozlohy u trofeje daňka
 • korekce chyby v grafickém přehledu loveckých psů
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.6.0.3

Sestava Mysl008 i za čtvrtletí

Sestava Mysl008 byla doplněna o možnost uživatelského nastavení období pro kumulovaná data. Lze tak např. vedle měsíčního sumáře vytvořit přehled i za uplynulé čtvrtletí.

Možnost tvorby sestav úlovků dle věkových tříd i za honitbu a LS/LZ

Sestava Sumáře úlovků dle věkových tříd byla doplněna o možnost výběru za kombinaci údajů Honitba a Lesní správa/středisko.

Rozšíření propojení s IS GINIS

Dialog Převzetí písemnosti byl doplněn o přehledný popis funkcí jednotlivých referentů.

Rozšíření propojení s ISZR

Propojení s IS Základních registrů lze nyní (vedle stávajících řešení společností Marbes Consulting resp. Autocont) realizovat i pomocí řešení společnosti Tesco SW. Dialog pro hledání v ISZR byl dále doplněn o možnost vkládání označení vybraného typu čísla (evidenční/popisné) do vráceného adresního údaje.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • označení uživatele a heslo v nastavení přístupových práv je nadále součástí seznamu účtů
 • doplnění informačního okna o průběhu hromadného příjmu plomb
 • drobné úpravy v mřížkách hromadného prohlížení
 • oprava chyby v souboru nápovědy
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.6.0.2

Rozšíření propojení s IS GINIS

Dialog Odeslání písemnosti byl doplněn o přebírání dalších údajů, jednotlivé metody byly vylepšeny v řadě detailů.

Rozšíření mřížek hromadného prohlížení

Všechny mřížky hromadného prohlížení byly doplněny o možnost nastavení fixního sloupce, který zůstává viditelný i při rolování sloupců. Dále byl přidán zcela nový dialog pro nastavení uživatelských skupin údajů.

Rozšíření funkce pro tvorbu dokumentů

Systém nyní kontroluje, zda cílový dokument není otevřen ve Wordu nebo jinde, a v kladném případě zobrazí hlášení s možností opakování nebo ukončení akce.

Rychlý přehled na úseku ztotožněných osob

Mřížky hromadného prohlížení (PERS, HS, MS) byla doplněna o dvojici tlačítek, která umožňují získat jedním kliknutím seznam všech osob, které dosud nebyly ztotožněny oproti ISZR.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • byl zpřístupněn údaj Komentář pro výkaz Mysl 1-01
 • byl doplněn vizuální indikátor aktivního filtru pro všechny režimy oprav
 • byla doplněna možnost editace popisu dokumentu v rámci uložení písemnosti do interního archívu
 • drobné úpravy v dialogu propojení s ISZR
 • drobné kosmetické úpravy


7.6.0.1

Funkce pro průběžné zobrazení výsledků hodnocení trofeje

Režim nového protokolu hodnocení byl doplněn o volitelnou možnost zobrazení průběžné bodové hodnoty na základě postupného vkládání měřených údajů. Funkce je realizována pomocí plovoucího okna, aplikace si pamatuje jeho poslední pozici.

Doplnění přehledu úlovků dle věkových tříd o bachyni

Sestava úlovků dle věkových tříd byla rozšířena o možnost jejího vytvoření pro bachyni, včetně grafických výstupů.

Nové funkce, týkající se práce s plombami

Kontrolní mechanismy pro plomby k označení zvěřiny byly doplněny o ošetření varianty, kdy je zadána plomba, jež v systému dosud neexistuje. Dále byla mírně změněna funkčnost přepínače pro aktualizaci záznamu plomby datem použití ze záznamu o úlovku - aplikace se nadále uživatele nedotazuje a údaje o použití plomby zapíše automaticky. Stav přepínače je v dialozích nového úlovku a oprav graficky indikován.

Rozšíření přehledu ulovené zvěře

Sestava Přehledy úlovků byla doplněna o nové kritérium výběru dle organizačních jednotek - kombince čísla honitby a čísla lesní správy/střediska/MS.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • drobné úpravy ve statistické analýze OLAP
 • ošetření nastavení nesprávného formátu data v systému Windows 8
 • rozšíření kontroly výkazu Mysl 1-01 o kontrolu nezáporných vstupních hodnot
 • konzola pro interaktivní technickou pomoc se nadále nestahuje z webu, ale použije se její lokální kopie
 • korekce chyby při ukládání odeslané SMS do interního archívu
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.5.0.1

Možnost využití PDF Toolboxu a Print Serveru pro převod dokumentů do PDF

Kromě stávající možnosti převodu vytvářených písemností do PDF pomocí externího produktu EasyPDF je nyní možné použít k tvorbě PDF dokumentů i naše řešení PDF ToolBox a Print Server. V takovém případě postačí nastavit parametry připojení k tomuto systému v sekci Nastavení parametrů-Adresáře.

Barevné zvýraznění dat i v režimu oprav

Režim oprav byl doplněn (volitelně, lze specifikovat v Nastavení parametrů) o systém barevného zvýraznění dat ve smyslu stávajícího řešení v režimu hromadného prohlížení. Pro barevné zvýraznění se použijí stejná pravidla jako při zvýraznění hodnot v mřížce hromadného prohlížení.

Nové propojení s IS Základních registrů

Kromě stávajícího řešení, využívajícího rozhraní společnosti Marbes Consulting, bylo vytvořeno i analogické řešení, které využívá systém eProxy společnosti Autocont. Parametry připojení lze definovat v sekci Nastavení parametrů.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • historie změn je nadále řazena od nejnovějších záznamů k nejstarším
 • doplnění adresářů pro schémata a výstupy OLAP analýzy
 • oprava chyby zobrazení času lovu v plánu loveckých akcí
 • drobné kosmetické úpravy7.4.0.3

Rozšíření systému pro evidenci plomb

Dialog pro práci s plombami byl doplněn o kontrolní mechanismy, neumožňující použití plomby, jež nebyla vydána, bilanční sestavy plomb, kritéria třídění přehledu plomby a funkci pro hromadné přidělení plomb na podřízenou jednotku.

Nové kontroly pro výkaz Mysl 1-01

Kontrolní mechanismus byl doplněn o kontroly výměr jednotlivých částí honitby pro tabulky I a II.

Nové vlastnosti režimu duplikace povolenky

Dialog pro duplikaci povolenky byl doplněn o funkci výběru pomocí rychlého filtru a volitelnou možnost duplikovat i druhy zvěře ze zdrojové povolenky.

Příruční číselník platných honiteb pro nastavený NUTS

Režim nového záznamu a oprav výkazu Mysl 1-01 byl doplněn o dialogové okno organizačních jednotek, které nově obsahuje i seznam aktuálně platných a tedy použitelných čísel honiteb pro aktuálně nastavený NUTS.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • pro tvorbu sestav daňové evidence se nyní nastavuje kalendářní rok namísto mysliveckého
 • automatické přihlášení nyní nerozlišuje velikost znaků loginu
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.4.0.2

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • aktualizace medailových stupňů pro lebky šelem
 • oprava chyby při sestavení výkazu Mysl 1-01
 • oprava chyby v rámci tvorby přehledu plomb
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.4.0.1

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • oprava chyby při ukládání plomby k označení zvěřiny

 

7.3.0.2

Možnost editace výkazů Mysl 1-01 pro nadcházející rok

Přestože program neumožňuje zpětnou editaci výkazů Mysl 1-01, byla přidána možnost pro úpravu výkazů roku budoucího, např. pro přípravu částí výkazů v rámci zpracování myslivecké statistiky.

Tisk souhrnného okna

Režim oprav výkazů Mysl 1-01 byldoplněn o možnost tisku tohoto okna s řadou voleb (barevné schéma tisku, zýraznění apod.).

Nové kontrolní mechanismy pro výkaz Mysl 1-01

Systém kontrol při uložení výkazu byl doplněn o kontrolu překročení jarních kmenových stavů oproti stavům normovaným. Kontrola je pouze informativní a nebrání uložení záznamu. Dále byly doplněny drobné kontrolní funkce do okna pro management honiteb.

Volba způsobu zobrazení sestavy Přehledy odstřelu

Sestava Přehledy odstřelu byla doplněna o přepínač, který umožňuje volit mezi sestavou se sumářem kusů, kg a finančích skutečností a sestavou, jež obsahuje pouze počet kusů.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • oprava chyby při nastavení přístupu k datům povolenek k lovu
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.3.0.1

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • přidání samostatných přepínačů pro aktualizaci dat plomb a peněžního deníku v rámci záznamu o úlovku
 • rozšíření kontroly čísla honitby
 • drobná vylepšení propojení s ISZR
 • korekce chyby při hodnocení trofeje jelena siky
 • drobné kosmetické úpravy a změny

 

7.2.0.4

Možnost zobrazení dat pouze aktuálního mysliveckého roku

Do sekce Nastavení parametrů byl přidán přepínač, který zajistí v režimech oprav a  prohlížení zobrazení dat aktuálního mysliveckého roku.

Automatický filtr v mřížkách hromadného prohlížení

Všechny mřížky byly doplněny o funkci rychlého filtru. Pracuje tak, že na základě aktivního pole a sloupce mřížky nastaví rychlý filtr. Příklad: Je označena mřížka v poli Datum lovu s hodnotou 1.2.2012 - klepnutím na tlačítko filtru se zobrazení omezí pouze na záznamy s datem lovu 1.2.2012. Podmínky lze vzájemně kombinovat.

Nové prostředky pro tvorbu grafických výstupů

Systém byl doplněn o novou verzi prostředků pro tvorbu grafů - k dispozici jsou nové typy grafů v galerii, vylepšené nástroje pro úpravu grafu a zdokonalená česká lokalizace.

Kontrola plomby v záznamu o úlovku

V okamžiku opuštění pole Plomba v záznamu o úlovku se kontroluje, zda plomba nebyla použita již  v minulosti, a současně zda plomba byla vydána do oběhu. Kontroly jsou upozorňovacího charakteru, tzn. nebrání uložení záznamu.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění funkce pro zapamatování naposledy použité předlohy
 • oprava chyby při kopii záznamu o úlovku
 • vylepšení funkce pro duplikaci povolenky k lovu
 • drobné kosmetické úpravy a změny

 

7.2.0.3

Spolupráce se systémem právních předpisů Konzultant

Na základě dlouhodobé spolupráce se společností Konzulta byl produkt vybaven přímou vazbou na online systém právních předpisů, který obsahuje kompletní znění všech právních předpisů ČR v aktuální podobě. Přímo z produktu je možno v právních předpisech vyhledávat zákony podle čísla, provádět fulltextové vyhledávání, provnávat různá znění předpisu a další. Pro uživatele Evidence myslivosti je připraven speciální balíček zákonů, vztahujících se k myslivosti a rybářství.

Rozšíření mapových prezentací

Mapové prezentace byly rozšířeny o možnost jejich tvorby z dat evidence úlovků a trofejí a o možnost omezení sledovaných a zobrazovaných položek pomocí filtru.


Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • oprava nemožnosti úpravy číselníku skupin příjemců SMS
 •  drobné kosmetické úpravy a změny

 

7.2.0.2

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění souhrnného okna o možnost nastavení typu písma
 • oprava chyby v rámci kontroly výkazu Mysl 1-01
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.2.0.1

Změna systému ukládání nastavení

Konfigurační parametry aplikace se nadále ukládají do INI souboru namísto systémového registru.

Automatické přihlašování

Do systému je nyní možno přihlašovat se i pomocí účtu YAMACO a přebírání loginu uživatele do Windows (Nastavení parametrů-Zabezpečení-Automatické přihlašování).

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • korekce chyby v propojení VERA
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.1.0.5

Možnost tisku účetních dokladů

Agenda peněžního deníku byla doplněna o možnost tisku příjmových a výdajových dokladů s možností individuálních úprav šablon dokladů a vytvoření odlišných variant dokladů pro rozličné účely.

Doplnění sestavy Přehledy dle průvodců

Standardní sestava Přehledy dle průvodců byla doplněna o zobrazení mezisoučtů a celkové částky poplatků za doprovod. 

Skrytí hesel v dialogu Nastavení přístupových práv

Ve smyslu zlepšení zabezpečení databáze se uživatelská hesla zobrazují nadále ve skrytém tvaru.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • korekce chyby při vyhledání použité plomby
 • korekce chyby při volbě Volzovy metody v režimu oprav hodnocení (srnec)
 • doplnění technických postupů pro zaokrouhlování na celá čísla (Výkaz Mysl 1-01)
 • doplnění dalších kontrolních algoritmů pro okno managementu seznamu honiteb
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.1.0.4

Rozšíření funkčnosti mapových prezentací

V rámci mapových prezentací lze nyní zadat vlastní rozsahy pro legendu a odlišit případy, kdy je sledovaná hodnota nula, oproti ostatním případům s nenulovou hodnotou.

Rozšíření propojení se spisovou službou ICZ

Ve smyslu nové verze spisové služby 2.24 společnosti ICZ byly provedeny všechny úpravy, které s sebou tato verze přináší. Jde zejména o zrušení podpory funkce Uzavření písemnosti, nový číselník typů subjektu a další drobné změny.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění masky pro vstup údajů typu čas
 • úpravy označení dnů v rozbalovacím kalendáři
 • korekce chyby v sumáři plánu chovu a lovu I
 • korekce chyby při editaci číselníku lovců a průvodců
 • korekce chyby při použití šablon RTF v rámci tvorby dokumentů
 • korekce chyby při tisku mapových prezentací
 • drobné kosmetické úpravy


7.1.0.3

Rozšíření mapových prezentací

Všechny sledované veličiny je nyní možné zobrazovat jednak v absolutních hodnotách, jednak jako přepočet na 1 ha plochy honitby.

Nové prvky v dialogu pro tvorbu dokumentů

Pro tvorbu dokumentů pomocí RTF šablon byly doplněny nové ovládací prvky pro snazší výběr šablon.

Nová vstupní pole typu Datum

Dotčené údaje typu Datum v jednotlivých agendách byly doplněny zcela novým grafickým kalndářem a současně byl přepracován systém kontroly správnosti ručního zadání data.

Nové vlastnosti propojení do registru UIR-ADR

Propojení bylo doplněno o možnost nastavení volby kombinace vstupu vyhledaných údajů, sloupce v mřížce výsledků hledání je nyní možno libovolně přeskupovat a je možno též omezit počet vyhleddaných a vrácených položek.

Rozšíření funkcí pro vícenásobné třídění

Informace, zobrazené v mřížce, lze nyní třídit podle více kritérií i pomocí kombinace klávesy Shift a kliku myší na požadované titulky sloupců

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • začlenění nové verze komponent pro práci s databází
 • korekce chyby v propojení na registry Vera
 • vylepšení aktualizace záznamu plomby při změně záznamu o úlovku
 • drobné kosmetické úpravy

 

7.1.0.2

Mapové prezentace z dat výkazů

Systém byl rozšířen o široce využitelné funkce pro tvorbu mapových prezentací z dat výkazů - myslivecká statistika, plány chovu a lovu, plán péče o zvěř. Mapový výstup lze uživatelsky nastavit a upravit a dále s ním pracovat v jiných aplikacích.

Rozšíření systému kontrol myslivecké statistiky

V rámci zpracování výkazu se nyní kontroluje zadání čísla okresu, IČ uživatele honitby, nenulová výměra, souvztažnost výměr, stavy loveckých psů dle kategorií a zkoušek, odstřel zakázaných druhů zvěře a lov lišek (norníky).

Sestavy na zakázku za libovolné období

Sestavy na zakázku pro úlovky a trofeje je nyní možno vytvářet pro neomezené období (dosud pouze v rámci aktuálního roku).

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění identifikačních údajů do záhlaví každé strany výkazu Mysl 1-01
 • doplnění sestavy Odstřel dle druhů zvěře o informace o tržbách za zvěřinu
 • doplnění vyhledávacích panelů pro víceřádkové texty
 • doplnění kontrolních mechanismů do okna managementu seznamu honiteb
 • aktualizace číselníku Doby lovu
 • vylepšení informačního okna pro kontrolu dávky dat výkazů
 • doplnění základní sestavy pro výkazy Mysl 1-01 o součtování za NUTS
 • korekce chyby v sestavě Meziroční srovnání výkazů
 • korekce chyby v sestavě Odstřel dle druhů zvěře
 • korekce chyby v sestavě Odpracované hodiny
 • korekce chyby ve funkci pro kopii záznamu o úlovku
 • drobné systémové a kosmetické úpravy

 

7.1.0.1

Změna systému práce se seznamem honiteb

Pro zrychlení práce obsluhy byl změněn způsob práce s číselníkem honiteb tak, aby pokud možno vůbec nezdržoval. Číselník honiteb se nyní otevírá pouze v nezbytných případech.

Opravy chyb a drobné korekce

V rámci tohoto updatu byly opraveny chyby a provedeny drobné změny:

 • doplnění možnosti importu dat výkazů Mysl 1-01 z externích zdrojů
 • korekce chyby v sestavě Přehledy úlovků dle lovců
 • korekce chyby při přechodu na nový rok
 • drobné systémové a kosmetické úpravy

 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Společnost YAMACO Software přeje všem stávajícím i potenciálním klientům pohodovou, klidnou a ničím nerušenou dovolenou - ať už strávenou v tuzemsku nebo na druhém konci světa.

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015. Další vlna zásadních technologických úprav byla provedena v průběhu roku 2020 a zkraje roku 2021.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Potřebujete-li provést rychlou, spolehlivou a cenově dostupnou korekturu Vaší seminární nebo třeba diplomové práce, určitě vyzkoušejte služby projektu mylujucestinu.cz.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

V polovině srpna 2021 proběhlo hodnocení trofejí na následnou výstavu Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem. Podívejte se na činnosti, které vlastní výstavě předcházely, a nahlédněte do jejího zákulisí.

Kalendář akcí

Databázový server Firebird 5.0 25. června, 9.00-10.00

Tvorba podkladů pro statistiky v ESA 28. června, 9.00-10.00

Hodnocení loveckých trofejí jako mobilní aplikace pro Android.

Plán dovolených nyní včetně flexibilní mobilní aplikace pro Android.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu na jakékoliv téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - PDF ToolBox a Print Server
30.5. - vydána verze 3.0.0.9

Update - Evidence sociálních agend
28.5. - vydána verze 5.7.0.6

Update - Evidence myslivosti
8.4. - vydána verze 8.0.0.1

Nová verze - Evidence myslivosti
29.3. - vydána verze 8.0.0.0

Update - Automatické zálohování databází Firebird
11.3. - vydána verze 1.3.0.9

Update - Správa klíčového hospodářství
11.3. - vydána verze 1.6.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
11.3. - vydána verze 1.5.0.13

Update - Evidence kancelářských potřeb
11.3. - vydána verze 1.7.0.5

Update - Plán dovolených
11.3. - vydána verze 2.6.0.1

Update - Plánování pracovních cest
11.3. - vydána verze 2.8.0.1

Update - Evidence smluv, objednávek a nemovitostí
11.3. - vydána verze 4.1.0.15

Update - Evidence přestupků samostatná
11.3. - vydána verze 11.4.0.12

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
8.3. - vydána verze 9.3.0.7

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
8.3. - vydána verze 9.3.0.4

Update - Elektronické testy OZ dopravců
8.3. - vydána verze 12.2.0.4

Update - Evidence dopravních agend
8.3. - vydána verze 12.2.0.6

Update - Aktualizace otázek pro myslivecké stráže
13.2. - vydána verze 034

Nová verze - Plán dovolených
2.2. - vydána verze 2.6.0.0

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
19.1. - vydána verze 027

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
19.1. - vydána verze 127 

Update - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Update - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Nová verze - Evidence sociálních agend
29.11. - vydána verze 5.7.0.0

Nová verze - Plánování pracovních cest
1.8. - vydána verze 2.8.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Evidence dopravních agend
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Správa klíčového hospodářství
24.4. - vydána verze 1.6.0.0