O společnosti


Společnost YAMACO Software vznikla v roce 1993 a od svého vzniku se specializuje na tvorbu programového vybavení pro počítače PC, a to hlavně v oblasti myslivosti a státní správy.

Jedná se o malou rodinnou společnost, která ctí individuální, přátelský a profesionální vztah ke všem svým klientům.

Nejvýznamnější aktivity

 

 • zavedení projektu Evidence myslivosti jako celostátního standardu softwaru pro mysliveckou praxi, a jeho rozšíření do všech úrovní řízení myslivosti - myslivecká sdružení, Vojenské lesy a statky, Lesy České republiky, Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené národní parky, soukromé lesy, lesnické školství a další subjekty včetně Českomoravské myslivecké jednoty
 • vývoj softwaru pro zpracování mysliveckých statistik a výkazů na městských a krajských úřadech a Ministerstvu zemědělství včetně garance datového propojení se softwarem Evidence myslivosti  a následného napojení na geografické informační systémy (ÚHÚL) - již od roku 1994
 • zavedení produktu Myslivecké a rybářské průkazy jako standardu pro agendu a tisk loveckých lístků a dalších průkazů na úřadech státní správy v celé ČR
 • vytvoření systému Evidence sociálních agend jako účinného a efektivního řešení této evidence pro úřady, používající software zastaralý nebo žádný
 • naše firma byla pověřena zpracováním softwaru pro mysliveckou statistiku pro Marocké království v severní Africe, v rámci programu FAO při OSN
 • jsme leaderem na českém trhu informačních systémů pro dopravní úřady ve státní správě s přímým napojením na Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, s aktuálním tržním podílem 100% (krajské úřady) resp. 40% (ORP)
 • vytvoření unikátního systému elektronických zkoušek (testů a případových studií) pro zkoušky odborné způsobilosti dopravců a řidičů včetně dodávek aktualizovaných testových otázek a případových studií
 • vytvoření unikátního systému elektronických zkoušek  pro zkoušky mysliveckých a rybářských stráží a stráží přírody včetně širokého spektra originálních testových otázek
 • komplexní realizace hodnocení trofejí pro Mezinárodní výstavu trofejí Natura Viva v Lysé nad Labem (v letech 2009 a 2015) včetně tisku diplomů a zpracování podkladů pro katalogy
 • aktivně spolupracujeme se společnostmi MARBES CONSULTING, GORDIC, ICZ, ASSECO, SOFTHOUSE, T-MAPY, AUTOCONT a KONZULTA na vzájemném propojení existujících softwarových systémů
 • vybrané populární softwarové produkty nabízíme i ve variantě pro chytré telefony a tablety pro všechny hlavní platformy (Android, BlackBerry a iOS).
 • akvizice a provoz celosvětově uznávaného portálu Torry.net za účelem jeho dalšího rozvoje (září 2015, nová verze portálu od prosince 2015)

 

O firemní kultuře, naše koncepty

 

 • obecně - prvořadým cílem je spokojenost zákazníka. Tomuto požadavku podřizujeme všechno naše úsilí.
 • komplexní řešení dané problematiky, při vývoji spolupracujeme jak přímo s ministerstvy, tak s pracovníky ve státní správě
 • prioritou je důraz na požadavky uživatelů - jen produkt, který je příjemný, jednoduchý, spolehlivý a hlavně funkční, bude přínosem pro práci
 • použití moderních vývojových prostředků - spolehlivá databázová architektura, prostředky pro rychlý vývoj aplikací, moderní instalační programy, umožňující instalace uživatelem, propracovaná nápověda a dokumentace
 • v ČR nevídaná licenční politika - všechny produkty jsou poskytovány v neomezených multilicencích s nulovou pořizovací cenou
 • existence tří variant systémové podpory ke každému produktu - možnost pro uživatele vybrat si to, co opravdu potřebuje
 • technická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 362 dnů v roce (kromě Vánoc) již v ceně základní varianty systémové podpory - v tomto směru patrně nemáme v ČR konkurenci
 • čestný vztah k obchodním partnerům - přijaté faktury hradíme vždy a bezvýhradně ve lhůtě splatnosti, přičemž 98% faktur je hrazeno v den jejich obdržení
 • otevřenost a jasná koncepce - veškeré ceny jsou u každého produktu nebo služby přesně uvedeny a jedná se o veřejné a všem dostupné informace - u nás se nesetkáte s koncepcí "zašlete nám poptávku a my sdělíme cenovou nabídku"

 

Naši hlavní technologičtí partneři

    Česká republika

Rosinský Software

Gordic s.r.o.

ICZ a.s.

Marbes Consulting s.r.o.

SoftHouse s.r.o. 


    Společenství nezávislých států (Rusko)

Fast Reports

SQLManager.net

Devart 

    Velká Británie

IBPhoenix

    Spojené státy americké

Embarcadero

Adobe

nSoftware

 

  Belgie

TMS Software

 

Kdo je YAMACO Software

Kateřina Janečková

(ekonomika, administrativa)

Ing. Karel Janeček, MBA, MSc.

(programování, technický servis)

Sídlo společnosti (Prostějovičky 79)

Pomáháme svému okolí

 

Motto: "... jsme do smrti zodpovědni za všechny, které jsme si k sobě připoutali..."

Společnost YAMACO Software si uvědomuje důležitou roli společenské odpovědnosti a dle svých možností podporuje četné humanitární, charitativní a další dobročinné projekty. Přestože zájem je větší než naše finanční možnosti, snažíme se pomáhat tam, kde je to nejvíce třeba.

Následuje kompletní výčet aktuálních i dřívějších aktivit: 

 • Naše společnost podporuje provoz Zoologické zahrady Svatý Kopeček u Olomouce. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 1999 a ukončeno v roce 2014.
 • Účastníme se humanitárního projektu Adopce afrických dětí ( www.adopceafrika.cz). Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2003.
 • Podporujeme setkání tělesně postižených osob v Krumsíně. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2007 a ukončeno v roce 2014.
 • Podporujeme dětský fond UNICEF při OSN formou nákupu tiskovin a reklamních předmětů. Jedná se o pravidelnou podporu, zahájenou v roce 2008 a ukončenou v roce 2013.
 • Podporujeme vydavatelství Paprsek formou nákupu tiskovin a reklamních předmětů. Jedná se o pravidelnou podporu, zahájenou v roce 2013 a ukončenou v roce 2018.
 • Podporujeme Kočičí útulek při občanském sdružení Dobré ruce ve Zlíně. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2014 a ukončeno v roce 2015.
 • Podporujeme Kočičí útulek SOS Kočky v Hodoníně. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2014.
 • Podporujeme Občanské sdružení Beky pro pomoc opuštěným zvířatům. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2014 a ukončeno v roce 2015.
 • Podporujeme Zvířecí útulek Gaia v Kopřivné. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2016.
 • Podporujeme Útulek pro opuštěné psy Voříšek v Kostelci na Hané. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2018.
 • Obecnímu úřadu Prostějovičky poskytujeme příležitostně sponzorské dary ve formě bezplatného poskytování softwarových služeb nebo ve finanční podobě
 • Příležitostně podporujeme další akce a organizace, např. sportovní aktivity na místní úrovni, akce Sboru dobrovolných hasičů či společnost ÚMÚN Liberec
 • Formou nepravidelného finančního příspěvku podporujeme Domov důstojného stáří Soběsuky, Základní školu Jana Železného v Prostějově, Dětské oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, Stacionář Stonožka a Stacionář Čmeláček Ostrava
 • Dne 21.dubna 2007 se společnost YAMACO Software stala členem FireBird Foundation (full membership with voting rights do roku 2015, associate membership od roku 2016 do roku 2018, full membership with voting right od roku 2019)

Společnost YAMACO Software je politicky neutrální a proto je zcela vyloučena podpora jakýchkoliv politických stran, hnutí či sdružení.

 

O našich dlužnících

 

Zde je informace o subjektech, které nám za naše produkty nebo služby v minulosti nezaplatily (od roku 1993). Je nám jich velmi líto a máme s nimi soucit. Za jejich nekorektní chování jim poskytujeme na našich stránkách doživotní negativní reklamu:

 • Westboehmische Holzindustrie s.r.o., Mariánské Lázně
 • Myslivecké sdružení Bílý Kostel - p.Havelka, okres Liberec
 • Lesní společnost Mělník a.s.
 • MVDr. František Nahodil, MS Telč
 • firma VOSTA, Chříč
 • Myslivecké sdružení HRADISKO, o.s.

 

Identifikační údaje společnosti

 

Obchodní firma: Janeček Karel Ing. YAMACO Software

Právní forma: fyzická osoba podnikající

Podnikatel je zapsán v Rejstříku živnostenského podnikání OŽÚ v Prostějově pod č.j.B740/93 Pil

Vlastník firmy: Ing. Karel Janeček, MBA, MSc.
Sídlo: Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, ČR

IČ: 484 63 850
DIČ: CZ6612301300

číslo účtu: 789 940 701 / 0100

mobilní telefon: +420 731 616 511 (Pakliže se nedovoláte po 3-4 zazvoněních telefonu, vězte, že školíme, jsme na jednání nebo máme jiný závažný důvod, proč nemůžeme hovor přijmout. Zkuste to prosím později. To, že necháte telefon vyzvánět minutu nebo dvě, opravdu nemá smysl. Rovněž nám vůbec nevolejte s nabídkou finančních služeb,  energií apod.)

e-mail: yamaco@yamaco.cz (Naše společnost je v dobrém slova smyslu proslulá okamžitou reakcí na příchozí emaily, typicky v řádu minut až desítek minut. Pokud tedy odpověď na Váš email neobdržíte do 12 hodin, znamená to, že buď k nám Váš email nedorazil anebo naše odpověď skončila ve spamové složce vašeho emailového klienta.)

ISDS: ebbd5wr

GPS: Longtitude E 16°59'42.6", Latitude N 49°25'51.8"

Společnost zajišťuje software a softwarové služby pro menší klienty a vzdělávací činnost.

***

Obchodní firma: YAMACO Software s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85613

 

Vlastnická struktura:

Kateřina Janečková, společník (50%)
Ing. Karel Janeček, MBA, MSc., společník (50%)

Statutární orgán:

Kateřina Janečková, jednatelka
Ing. Karel Janeček, MBA, MSc., jednatel

Sídlo: Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, ČR

IČ: 035 97 504
DIČ: CZ03597504

číslo účtu: 107 - 9012130217 / 0100

mobilní telefon: +420 731 616 511 (Pakliže se nedovoláte po 3-4 zazvoněních telefonu, vězte, že školíme, jsme na jednání nebo máme jiný závažný důvod, proč nemůžeme hovor přijmout. Zkuste to prosím později. To, že necháte telefon vyzvánět minutu nebo dvě, opravdu nemá smysl. Rovněž nám vůbec nevolejte s nabídkou finančních služeb,  energií apod.)

e-mail: yamaco@yamaco.cz (Naše společnost je v dobrém slova smyslu proslulá okamžitou reakcí na příchozí emaily, typicky v řádu minut až desítek minut. Pokud tedy odpověď na Váš email neobdržíte do 12 hodin, znamená to, že buď k nám Váš email nedorazil anebo naše odpověď skončila ve spamové složce vašeho emailového klienta.)

ISDS: ux4hwh, 4pt63y

GPS: Longtitude E 16°59'42.6", Latitude N 49°25'51.8"

Společnost YAMACO Software s.r.o. zajišťuje software a softwarové služby pro větší a velké klienty a prodej zboží.

***

Společnost YAMACO Software neměla, nemá a nebude mít profil na Facebooku ani na žádné jiné sociální síti. Výjimku tvoří zkušební provoz stránky na síti Instagram, zaměřené zejména na mobilní aplikace (od června 2019).
Upřednostňujeme tradiční formy komunikace s potenciálními i stávajícími klienty - telefonicky, emailem nebo osobně.

 

Stáhněte si vizitku

Odkaz na mapy.cz

Obchodní podmínky

Provozní doba

 

Běžná provozní doba: pondělí-pátek 8.00-17.00 (na základě předchozí domluvy v jakémkoliv jiném čase)

Polední přestávka: 11.30-12.30

Technická podpora pro klienty s licenční smlouvou (telefonická nebo e-mailová): nepřetržitě (24 hodin denně) s výjimkou 1. ledna a 24.- 26.prosince a polední přestávky

Upozornění: nepřetržitá technická podpora se NEVZTAHUJE na produkt Evidence myslivosti v licenci Ministerstva zemědělství.

 

Dokumenty ke stažení

Živnostenský list - poskytování softwaru
Živnostenský list - prodej zboží
Živnostenský list - lektorská a školící činnost

Osvědčení o registraci plátce DPH

Akreditace vzdělávací instituce

Akreditace vzdělávacího programu

Obnovení akreditace vzdělávací instituce

Obnovení akreditace vzdělávacího programu

Osvědčení o zápisu ochranné známky

V  jakých případech není možná spolupráce

 

Naše produkty a služby poskytujeme téměř všem typům a skupinám klientů, existují zde nicméně dvě výjimky.

Nemůžeme a z principu nebudeme spolupracovat:

 • s jakoukoliv politickou stranou, sdružením nebo hnutím, neboť naše společnost je politicky neutrální
 • s jakýmkoliv subjektem, který provádí pokusy na zvířatech, jelikož se s takovými postupy neztotožňujeme

 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android, BlackBerry a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Navštivte náš nový účet na síti Instagram, zaměřený zejména na mobilní aplikace, a staňte se našimi fanoušky.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

24.10.2019 Management aplikací společnosti YAMACO Software, 9.00-11.00 (ještě volno)

31.10.2019 Evidence dopravních agend, Brno

 

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR či na jakékoliv jiné téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn nový vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
10.10. - vydána verze 7.12.0.4

Update - Evidence smluv a objednávek
9.10. - vydána verze 3.5.0.14

Update - Evidence přestupků samostatná
9.10. - vydána verze 11.2.0.13

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
8.10. - vydána verze 9.1.0.8

Update - Evidence dopravních agend
8.10. - vydána verze 11.5.0.2

Nová verze - Evidence sociálních agend
30.9. - vydána verze 4.2.0.0

Update - Evidence kancelářských potřeb
24.7. - vydána verze 1.6.0.8

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
22.7. - vydána verze 11.5.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
22.7. - vydána verze 11.5.0.0

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
16.7. - vydána verze 9.1.0.6

Update - Plán dovolených
12.7. - vydána verze 1.4.0.1

Update - Parkovací karty a automaty
12.7. - vydána verze 1.5.0.5

Update - Správa klíčového hospodářství
12.7. - vydána verze 1.4.0.9

Update - Plánování pracovních cest
11.7. - vydána verze 2.3.0.7

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
11.5. - vydána verze 117

Nová verze - Plán dovolených
23.4. - vydána verze 1.4.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
9.3. - vydána verze 7.12.0.0