ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O společnosti


Společnost YAMACO Software vznikla v roce 1993 a od svého vzniku se specializuje na tvorbu programového vybavení pro počítače PC, a to hlavně v oblasti myslivosti a státní správy.

Jedná se o malou rodinnou společnost, která ctí individuální, přátelský a profesionální vztah ke všem svým klientům.

Nejvýznamnější aktivity

 • zavedení projektu Evidence myslivosti jako celostátního standardu softwaru pro mysliveckou praxi, a jeho rozšíření do všech úrovní řízení myslivosti - myslivecká sdružení, Vojenské lesy a statky, Lesy České republiky, Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené národní parky, soukromé lesy, lesnické školství a další subjekty včetně Českomoravské myslivecké jednoty
 • vývoj softwaru pro zpracování mysliveckých statistik a výkazů na městských a krajských úřadech a Ministerstvu zemědělství včetně garance datového propojení se softwarem Evidence myslivosti  a následného napojení na geografické informační systémy (ÚHÚL) - již od roku 1994
 • zavedení produktu Myslivecké a rybářské průkazy jako standardu pro agendu a tisk loveckých lístků a dalších průkazů na úřadech státní správy v celé ČR
 • vytvoření systému Evidence sociálních agend jako účinného a efektivního řešení této evidence pro úřady, používající software zastaralý nebo žádný
 • naše společnost byla pověřena zpracováním softwaru pro mysliveckou statistiku pro Marocké království v severní Africe v rámci programu FAO při OSN
 • jsme leaderem na českém trhu informačních systémů pro dopravní úřady ve státní správě s přímým napojením na Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, s aktuálním tržním podílem 100% (krajské úřady) resp. 40% (ORP)
 • vytvoření unikátního systému elektronických zkoušek (testů a případových studií) pro zkoušky odborné způsobilosti dopravců a řidičů včetně dodávek aktualizovaných testových otázek a případových studií
 • vytvoření unikátního systému elektronických zkoušek  pro zkoušky mysliveckých a rybářských stráží a stráží přírody včetně širokého spektra originálních testových otázek
 • komplexní realizace hodnocení trofejí pro Mezinárodní výstavu trofejí Natura Viva v Lysé nad Labem (v letech 2009, 2015 a 2021) včetně tisku diplomů a zpracování podkladů pro katalogy a mezinárodní hodnotitelskou komisi CIC
 • aktivně spolupracujeme se společnostmi MARBES CONSULTING, GORDIC, ICZ, ASSECO, SOFTHOUSE, VERA, T-MAPY, AUTOCONT a KONZULTA na vzájemném propojení existujících softwarových systémů
 • vybrané populární softwarové produkty nabízíme i ve variantě pro chytré telefony a tablety pro všechny hlavní platformy (Android a iOS).
 • akvizice a provoz celosvětově uznávaného portálu Torry.net za účelem jeho dalšího rozvoje (září 2015, nová verze portálu od prosince 2015)

 

O firemní kultuře, naše koncepty

 • obecně - prvořadým cílem je spokojenost zákazníka. Tomuto požadavku podřizujeme všechno naše úsilí.
 • komplexní řešení dané problematiky, při vývoji spolupracujeme jak přímo s ministerstvy, tak s pracovníky ve státní správě
 • prioritou je důraz na požadavky uživatelů - jen produkt, který je příjemný, jednoduchý, spolehlivý a hlavně funkční, bude přínosem pro práci
 • použití moderních vývojových prostředků - spolehlivá databázová architektura, prostředky pro rychlý vývoj aplikací, moderní instalační programy, umožňující instalace uživatelem, propracovaná nápověda a dokumentace
 • v ČR nevídaná licenční politika - všechny produkty jsou poskytovány v neomezených multilicencích s nulovou pořizovací cenou
 • existence tří variant systémové podpory ke každému produktu - možnost pro uživatele vybrat si to, co opravdu potřebuje
 • technická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 362 dnů v roce (kromě Vánoc) již v ceně základní varianty systémové podpory - v tomto směru patrně nemáme v ČR konkurenci
 • čestný vztah k obchodním partnerům - přijaté faktury hradíme vždy a bezvýhradně ve lhůtě splatnosti, přičemž 99% faktur je hrazeno v den jejich obdržení
 • otevřenost a jasná koncepce - veškeré ceny jsou u každého produktu nebo služby přesně uvedeny a jedná se o veřejné a všem dostupné informace - u nás se nesetkáte s koncepcí "zašlete nám poptávku a my sdělíme cenovou nabídku"


O našich zákaznících

Jsou jich tisíce a vážíme si každého z nich nezávisle na skutečnosti, jaký objem finančních prostředků u nás utratil. Zde je výčet těch nejvýznamnějších a referenčních v abecedním pořadí:

Botanická zahrada Praha
Českomoravská myslivecká jednota
Drážní úřad Praha
všechny krajské úřady (14)
Lesy České republiky s.p.
Magistrát Hlavního města Prahy
Mendelova lesnická a zemědělská univerzita Brno
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní bezpečnostní úřad
Nejvyšší soud ČR
část úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem
všechny úřady obcí s rozšířenou působností (205)
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Vojenské lesy a statky ČR s.p.
Výstaviště Lysá nad Labem

 

Naši hlavní technologičtí partneři

    Česká republika

Rosinský Software

weto.cz webdesign

Gordic s.r.o.

ICZ a.s.

Marbes Consulting s.r.o.

SoftHouse s.r.o. 

CodeSecure s.r.o.

    Velká Británie

IBPhoenix

    Spojené státy americké

Embarcadero

Adobe

nSoftware

Fast Reports

SQLManager.net

Devart 

    Belgie

TMS Software

 

YAMACO Software - náš tým

Kateřina Janečková

(fakturace, objednávky, smlouvy, e-shop, administrativa)

Ing. Karel Janeček, MBA, MSc.

(programování Windows, Android, Blackberry; technický servis)

Mgr. Klára Janečková

(marketing, správa portálu Torry.net)

 

Sídlo společnosti (Prostějovičky 79)

Pomáháme svému okolí


Motto: "... jsme do smrti zodpovědni za všechny, které jsme si k sobě připoutali..."

Společnost YAMACO Software si uvědomuje důležitou roli společenské odpovědnosti a dle svých možností podporuje četné humanitární, charitativní a další dobročinné projekty. Přestože zájem je větší než naše finanční možnosti, snažíme se pomáhat tam, kde je to nejvíce třeba.

Následuje kompletní výčet aktuálních i dřívějších aktivit: 

 • Naše společnost podporuje provoz Zoologické zahrady Svatý Kopeček u Olomouce. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 1999 a ukončeno v roce 2014.
 • Účastníme se humanitárního projektu Adopce afrických dětí (www.adopceafrika.cz). Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2003.
 • Podporujeme setkání tělesně postižených osob v Krumsíně. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2007 a ukončeno v roce 2014.
 • Podporujeme dětský fond UNICEF při OSN formou nákupu tiskovin a reklamních předmětů. Jedná se o pravidelnou podporu, zahájenou v roce 2008 a ukončenou v roce 2013.
 • Podporujeme vydavatelství Paprsek formou nákupu tiskovin a reklamních předmětů. Jedná se o pravidelnou podporu, zahájenou v roce 2013.
 • Podporujeme Kočičí útulek při občanském sdružení Dobré ruce ve Zlíně. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2014 a ukončeno v roce 2015.
 • Podporujeme Kočičí útulek SOS Kočky v Hodoníně. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2014.
 • Podporujeme Občanské sdružení Beky pro pomoc opuštěným zvířatům. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2014 a ukončeno v roce 2015.
 • Podporujeme Zvířecí útulek Gaia v Kopřivné. Jedná se o nepravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2016.
 • Podporujeme Útulek pro opuštěné psy Voříšek v Kostelci na Hané. Jedná se o nepravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2018.
 • Podporujeme obecně prospěšnou společnost Ochrana fauny v Hrachově u Sedlčan. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2020.
 • Podporujeme spolek Svoboda zvířat Plzeň. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2022.
 • Podporujeme ZOO Praha formou adopce vybraných druhů zvířat. Jedná se o pravidelné sponzorování, které bylo zahájeno v roce 2024.
 • Obecnímu úřadu Prostějovičky poskytujeme příležitostně sponzorské dary ve formě bezplatného poskytování softwarových služeb nebo ve finanční podobě
 • Příležitostně podporujeme další akce a organizace, např. sportovní aktivity na místní úrovni, akce Sboru dobrovolných hasičů či společnost ÚMÚN Liberec
 • Formou nepravidelného finančního příspěvku podporujeme Domov důstojného stáří Soběsuky, Základní školu Jana Železného v Prostějově, Dětské oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, Stacionář Stonožka a Stacionář Čmeláček Ostrava
 • Dne 21.dubna 2007 se společnost YAMACO Software stala členem FireBird Foundation (full membership with voting rights do roku 2015, associate membership od roku 2016 do roku 2018, full membership with voting rights od roku 2019)

Společnost YAMACO Software je politicky neutrální a proto je zcela vyloučena podpora jakýchkoliv politických stran, hnutí či sdružení.

 

O našich dlužnících

Zde je informace o subjektech, které nám za naše produkty nebo služby v minulosti nezaplatily (od roku 1993). Je nám jich velmi líto a máme s nimi soucit. Za jejich nekorektní chování jim poskytujeme na našich stránkách doživotní negativní reklamu:

 • Westboehmische Holzindustrie s.r.o., Mariánské Lázně
 • Myslivecké sdružení Bílý Kostel - p.Havelka, okres Liberec
 • Lesní společnost Mělník a.s.
 • MVDr. František Nahodil, MS Telč
 • firma VOSTA, Chříč
 • Myslivecké sdružení HRADISKO, o.s.

 

Identifikační údaje společnosti


Obchodní firma: Janeček Karel Ing. YAMACO Software

Právní forma: fyzická osoba podnikající

Podnikatel je zapsán v Rejstříku živnostenského podnikání OŽÚ v Prostějově pod č.j.B740/93 Pil

Vlastník firmy: Ing. Karel Janeček, MBA, MSc.
Sídlo: Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, ČR

IČ: 484 63 850
DIČ: CZ6612301300

číslo účtu: 789 940 701 / 0100

mobilní telefon: +420 731 616 511 (o etiketě telefonování si přečtěte zde)

e-mail: yamaco@yamaco.cz (Naše společnost je v dobrém slova smyslu proslulá okamžitou reakcí na příchozí emaily, typicky v řádu minut až desítek minut. Pokud tedy odpověď na Váš email neobdržíte do 12 hodin, znamená to, že buď k nám Váš email nedorazil anebo naše odpověď skončila ve spamové složce Vašeho emailového klienta.)

ISDS: ebbd5wr

GPS: Longtitude E 16°59'42.6", Latitude N 49°25'51.8"

Společnost zajišťuje software a softwarové služby pro menší klienty a vzdělávací činnost.

***

Obchodní firma: YAMACO Software s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85613


Vlastnická struktura:

Kateřina Janečková, společník (50%)
Ing. Karel Janeček, MBA, MSc., společník (50%)

Statutární orgán:

Kateřina Janečková, jednatelka
Ing. Karel Janeček, MBA, MSc., jednatel

Sídlo: Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, ČR

IČ: 035 97 504
DIČ: CZ03597504

číslo účtu: 107 - 9012130217 / 0100

mobilní telefon: +420 731 616 511 (o etiketě telefonování si přečtěte zde)

e-mail: yamaco@yamaco.cz (Naše společnost je v dobrém slova smyslu proslulá okamžitou reakcí na příchozí emaily, typicky v řádu minut až desítek minut. Pokud tedy odpověď na Váš email neobdržíte do 12 hodin, znamená to, že buď k nám Váš email nedorazil anebo naše odpověď skončila ve spamové složce Vašeho emailového klienta.)

ISDS: h4qsxmk

GPS: Longtitude E 16°59'42.6", Latitude N 49°25'51.8"

Společnost YAMACO Software s.r.o. zajišťuje software a softwarové služby pro větší a velké klienty a prodej zboží.

***

Společnost YAMACO Software neměla, nemá a nebude mít profil na Facebooku ani na žádné jiné sociální síti.
Upřednostňujeme tradiční formy komunikace s potenciálními i stávajícími klienty - telefonicky, emailem nebo osobně.

 

Stáhněte si vizitku

Odkaz na mapy.cz

Obchodní podmínky

Provozní doba

Běžná provozní doba: pondělí-pátek 8.00-17.00 (na základě předchozí domluvy v jakémkoliv jiném čase)

Polední přestávka: 11.30-12.30

Technická podpora pro klienty s licenční smlouvou (telefonická nebo e-mailová): nepřetržitě (24 hodin denně) s výjimkou 1. ledna a 24.- 26.prosince a polední přestávky

Upozornění: nepřetržitá technická podpora se NEVZTAHUJE na produkt Evidence myslivosti v licenci Ministerstva zemědělství.

 

Dokumenty ke stažení

Živnostenský list - poskytování softwaru
Živnostenský list - prodej zboží
Živnostenský list - lektorská a školící činnost

Osvědčení o registraci plátce DPH

Akreditace vzdělávací instituce

Akreditace vzdělávacího programu

Obnovení akreditace vzdělávací instituce

Obnovení akreditace vzdělávacího programu

Osvědčení o zápisu ochranné známky

V  jakých případech není možná spolupráce

Naše produkty a služby poskytujeme téměř všem typům a skupinám klientů, existují zde nicméně dvě výjimky.

Nemůžeme a z principu nebudeme spolupracovat:

 • s žádnou politickou stranou, sdružením nebo hnutím, neboť naše společnost je politicky neutrální
 • s žádným subjektem, který provádí pokusy na zvířatech, jelikož se s takovými postupy neztotožňujeme 
 
 
 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015. Další vlna zásadních technologických úprav byla provedena v průběhu roku 2020 a zkraje roku 2021.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Potřebujete-li provést rychlou, spolehlivou a cenově dostupnou korekturu Vaší seminární nebo třeba diplomové práce, určitě vyzkoušejte služby projektu mylujucestinu.cz.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

V polovině srpna 2021 proběhlo hodnocení trofejí na následnou výstavu Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem. Podívejte se na činnosti, které vlastní výstavě předcházely, a nahlédněte do jejího zákulisí.

Kalendář akcí

Firebird 5 Praha, 17.5., 9.00-12.00

Firebird 5 Brno, 21.5., 9.00-12.00

Hodnocení loveckých trofejí jako mobilní aplikace pro Android.

Plán dovolených nyní včetně flexibilní mobilní aplikace pro Android.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu na jakékoliv téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
8.4. - vydána verze 8.0.0.1

Nová verze - Evidence myslivosti
29.3. - vydána verze 8.0.0.0

Update - Automatické zálohování databází Firebird
11.3. - vydána verze 1.3.0.9

Update - Správa klíčového hospodářství
11.3. - vydána verze 1.6.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
11.3. - vydána verze 1.5.0.13

Update - Evidence kancelářských potřeb
11.3. - vydána verze 1.7.0.5

Update - Plán dovolených
11.3. - vydána verze 2.6.0.1

Update - Plánování pracovních cest
11.3. - vydána verze 2.8.0.1

Update - Evidence smluv, objednávek a nemovitostí
11.3. - vydána verze 4.1.0.15

Update - Evidence sociálních agend
11.3. - vydána verze 5.7.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
11.3. - vydána verze 11.4.0.12

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
8.3. - vydána verze 9.3.0.7

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
8.3. - vydána verze 9.3.0.4

Update - Elektronické testy OZ dopravců
8.3. - vydána verze 12.2.0.4

Update - Evidence dopravních agend
8.3. - vydána verze 12.2.0.6

Update - Aktualizace otázek pro myslivecké stráže
13.2. - vydána verze 034

Update - PDF ToolBox a Print Server
8.2. - vydána verze 3.0.0.8

Nová verze - Plán dovolených
2.2. - vydána verze 2.6.0.0

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
19.1. - vydána verze 027

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
19.1. - vydána verze 127 

Update - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Update - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Nová verze - Evidence sociálních agend
29.11. - vydána verze 5.7.0.0

Nová verze - Plánování pracovních cest
1.8. - vydána verze 2.8.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Evidence dopravních agend
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Správa klíčového hospodářství
24.4. - vydána verze 1.6.0.0