Download

Klientská aplikace interaktivní technické pomoci

Pomocí malé aplikace, spuštěné na Vašem počítači, se připojíme vzdáleně na Váš PC a vyřešíme problém, který se nepodařilo odstranit obvyklou cestou, tj. telefonicky nebo e-mailem. Pro úspěšné připojení budeme potřebovat sdělit údaje ID a Heslo, které klientská aplikace vygeneruje.

Před použitím této služby nás kontaktujte telefonicky nebo emailem pro upřesnění času a detailů akce. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, s výjimkou držitelů varianty systémové podpory Silver a Gold a služby Správa dat.

Aplikaci stáhněte z tohoto odkazu:

 

Dálkový přístup a podpora přes internet prostřednictvím programu TeamViewer Interaktivní technická pomoc společnosti YAMACO Software

 

Archiv opravných verzí

Všechny nové verze a update byly přemístěny do neveřejné části serveru a jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. Pokud jimi jste a nezaslali jsme Vám potřebné informace, napište si prosím o ně elektronickou poštou, např. pomocí kontaktního formuláře níže na této stránce.

 

SMS Konzola C-S pro FireBird

SMS Konzola 2.0.0.0 12.6.2015 28 MB stáhnout

Jedná se o kompletní bezplatnou novou verzi produktu v ZIP archivu.
 

SMS Konzola 2.0.0.3 14.7.2015 9 MB stáhnout

Jedná se o aktualizaci produktu. Soubory z balíčku rozbalte do EXE podadresáře - stávající soubory přepište.

 

Evidence myslivosti pro držitele a uživatele honiteb - v licenci MZe

Evidence myslivosti 7.11.0.0 8.3.2018 51 MB stáhnout

Jedná se o kompletní novou verzi produktu v ZIP archivu. Před instalací čtěte soubor 711_UPG.PDF, obsažený v instalačním balíčku.  

Evidence myslivosti 7.11.0.6 6.11.2018 17 MB stáhnout


Jedná se o aktualizaci produktu. Soubory z balíčku rozbalte do EXE podadresáře - stávající soubory přepište.

UPOZORNĚNÍ:
Evidence myslivosti v licenci MZe není freeware a pokud ji hodláte bezplatně využívat, je třeba zaslat emailem informace o subjektu, který registraci žádá. Může se jednat o právnickou osobu, např. spolek nebo s.r.o. (pošlete IČ, obchodní firmu a sídlo), nebo o jednotlivce (pošlete jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu).

Návod ke snadné instalaci pro nové uživatele najdete zde

 

Seznam změn

 

Aktualizace otázek pro Elektronické testy myslivecké stráže (pro soukromé uživatele)

 

Testové otázky 021 31.3.2018 8 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky z myslivosti

 

Testové otázky 008 12.11.2018 2 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky mysliveckého hospodáře

 

Testové otázky 007 12.11.2018 3 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky ke získání zbrojního průkazu

 

Testové otázky 005 24.7.2017 2 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu. Otázky jsou ve znění platném od 1.8.2017.

 

Časově omezené verze produktů

Máte-li vážný zájem o vyzkoušení konkrétního produktu, prosím, kontaktujte nás - poskytneme Vám plnou verzi pro dočasné použití.

 

Nástroj pro převod licence

Společně s průběžnou migrací našich aplikací do nejnovější verze vývojového prostředí je třeba převést i stávající licenční soubory (LICENCE.@@@) na licence v novém formátu (nově soubory LICENCE.YMC). Pro tento účel prosím použijte níže uvedený nástroj, který stačí spustit v adresáři, jenž obsahuje původní licenční soubor.

Nástroj pro převod licence

Pomůcka pro konverzi konfiguračních údajů z registru do INI souboru

Společně s průběžnou migrací našich aplikací do nejnovější verze vývojového prostředí je třeba přesunout stávající údaje ze systémového registru do INI souboru v adresáři AppData daného uživatelského účtu. Pro tento účel prosím použijte níže uvedený nástroj, který stačí spustit  nejlépe v EXE adresáři každé aplikace.

Pomůcka pro konverzi z registru do INI souboru

 

Jak pomůcku použít (příklad pro Evidenci myslivosti, pro ostatní aplikace je nastavení adresářů analogické):

1. Spusťte pomůcku REGINI.EXE, zvolte Evidenci myslivosti a klepněte na tlačítko Načíst informace.

2. Pokud budou údaje Aktuální cesta pro předlohy a PRP anebo Aktuální cesta pro osobní soubory prázdné nebo budou obsahovat pouze text "..", vyberte adresáře pomocí tlačítka vpravo takto:

Adresář pro předlohy a PRP: Instalační adresář Evidence myslivosti, typicky Program Files - Evidence myslivosti resp. Program Files (x86) - Evidence myslivosti

Adresář pro osobní: Podadresář PRP v instalačním adresáři Evidence myslivosti, typicky Program Files - Evidence myslivosti - Prp resp. Program Files (x86) - Evidence myslivosti - Prp

3. Ponechte zatrženou volbu V rámci převodu zkopírovat i předlohy, PRP a osobní soubory. Příklad nastavení je k náhledu zde.

4. Klepněte na tlačítko Převést konfiguraci.

 

V případě, že se konverze konfiguračních údajů nezdaří (např. z důvodu nedostatečných oprávnění), proveďte prosím tyto kroky:

1. V adresáři Data aplikací (AppData/Roaming pro systémy Windows Vista a Windows 7) složky daného uživatele (Users) vytvořte adresář Yamaco Software.

2. V takto vytvořeném adresáři vytvořte další adresář, pojmenovaný dle typu aplikace (dodržte prosím přesný název včetně mezer):

 • Evidence dopravních agend
 • Elektronické testy
 • Myslivecké a rybářské průkazy
 • Myslivecké a rybářské průkazy MS SQL
 • Elektronické testy MS
 • Elektronické testy MS MSSQL
 • Evidence přestupků
 • Sociálněprávní ochrana dětí
 • Výherní hrací přístroje
 • Pracovní cesty
 • Kancelářské potřeby
 • Klíčové hospodářství
 • Parkovací karty a automaty
 • Evidence myslivosti

a v něm vytvořte podadresář PRP. V praxi bude tedy např. adresář pro Evidenci myslivosti  vypadat takto (účet uživatele Novak, Windows 7):

Users/Novak/AppData/Roaming/Yamaco Software/Evidence myslivosti/Prp

3. Poté znovu spusťte pomůcku REGINI.EXE a zopakujte převod.

 

Miniaplikace na plochu

Abyste měli vždy aktuální inormace o nových verzích, aktualizacích, tematických školeních i prezentacích produktů, doporučujeme Vám nainstalovat si naši miniaplikaci (gadget) pro systémy Windows Vista a 7.

Stáhnout miniaplikaci

EasyPDF, EasyPDFConverter

EasyPDF je potřebný k převodu dokumentů do formátu PDF v rámci našich aplikací a také pro běh aplikace PDF ToolBox a Print Server.

Trial verze EasyPDF:

Verze 7 pro Windows 32bit

Verze 7 pro Windows 64bit

Zákazníkům po objednání jednotlivých licencí nebo PDF ToolBoxu zašleme licenční klíč pro aktivaci EasyPDF.

Cena 1 licence: 1 100 CZK

 

EasyPDF Converter je potřebný k převodu PDF příloh do formátu RTF pro účely anonymizace smluv a objednávek.

Verze 3 pro Windows

Zákazníkům po objednání jednotlivých licencí zašleme licenční klíč pro aktivaci EasyPDFConverteru.

Cena 1 licence: 700 CZK

 

Produkty zdarma - freeware

V této části jsou volně k dispozici produkty společnosti YAMACO Software nebo třetích firem, které patří do kategorie Freeware nebo Open Source a jsou určeny k volnému použití. I přesto jsou chráněny autorským zákonem.

 

Databázový server FireBird

Kompletní instalace databázového serveru FireBird, který je využíván všemi našimi systémy. Instalační balíček obsahuje klientské i serverové komponenty pro Windows. Požadujete-li instalaci pro Linux, navštivte prosím stránky výrobce, www.ibphoenix.cz, a zde si stáhněte požadovanou verzi.

FireBird je produktem společnosti IBPhoenix a je poskytován jako tzv. OpenSource k volnému použití. Verze FireBirdu pro jiné verze Linuxu a pro ostatní operační systémy jakož i další související produkty najdete přímo na stránkách výrobce - www.ibphoenix.cz.

 

Databázový server FireBird 2.1.7 8.2.0215 6 MB stáhnout

Produkty společnosti YAMACO Software lze provozovat od 1.května 2009 pouze pod verzí 2.1 FireBirdu a vyšší.

Další verze databázového serveru FireBird včetně portů pro další operační systémy najdete na stránkách výrobce.Knihovny pro propojení se systémem GINIS společnosti GORDIC

Knihovny, které se využívají pro propojení s IS GINIS. Jejich přítomnost je nutná v adresáři EXE dané aplikace. Autorská práva vlastní společnost Gordic Software.

Knihovny rozhraní GINIS 478 18.1.2017 2 MB stáhnout

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Všechny vzdělávací akce pro rok 2018 již byly realizovány. Termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2019 budou vypsány v polovině ledna.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence smluv a objednávek
15.11. - vydána veze 3.5.0.7

Update - Evidence dopravních agend
15.11. - vydána verze 11.3.0.6

Update - Evidence sociálních agend
12.11. - vydána veze 4.1.0.7

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána veze 3.0.0.4

Update - Evidence myslivosti
6.11. - vydána verze 7.11.0.6

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
1.11. - vydána veze 9.1.0.3

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
1.11. - vydána veze 9.1.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
29.10. - vydána verze 11.2.0.6

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána veze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána veze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána veze 113

Update - Elektronické testy OZ dopravců
26.10. - vydána veze 11.3.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
24.5. - vydána veze 1.5.0.2

Update - Výherní hrací přístroje
24.5. - vydána veze 2.2.0.2

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána veze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána veze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána veze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána veze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
21.4.  - vydána veze 3.5.0.1

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána veze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Update - Plán dovolených
29.12. - vydána veze 1.3.0.2

Nová verze - Plán dovolených
14.4. - vydána veze 1.3.0.0

Update - Plánování pracovních cest
26.1. - vydána veze 2.3.0.5 

Update - Evidence kancelářských potřeb
26.1. - vydána veze 1.6.0.5

Aktuality, technické informace

Miniaplikace na plochu

Pro uživatele Windows Vista a 7 nabízíme bezplatnou miniaplikaci na plochu, která zobrazuje nejčerstvější aktuality, týkající se našich produktů a služeb - zejména informace o nových verzích a updatech či pozvánky na školení, online kurzy nebo prezentace.

Miniaplikaci si můžete stáhnout zde, nainstalujete ji dvojklikem na stažený soubor.

 

Propojení našich aplikací se spisovými službami

Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.

 

Rozšíření možností tematických školení

Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i USB náramek s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem.

Malý příklad videoukázky