Download

Klientská aplikace interaktivní technické pomoci

Pomocí malé aplikace, spuštěné na Vašem počítači, se připojíme vzdáleně na Váš PC a vyřešíme problém, který se nepodařilo odstranit obvyklou cestou, tj. telefonicky nebo e-mailem. Pro úspěšné připojení budeme potřebovat sdělit údaje ID a Heslo, které klientská aplikace vygeneruje.

Před použitím této služby nás kontaktujte telefonicky nebo emailem pro upřesnění času a detailů akce. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, s výjimkou držitelů varianty systémové podpory Silver a Gold a služby Správa dat.

Aplikaci stáhněte z tohoto odkazu.

 

Archiv opravných verzí

Všechny nové verze a update byly přemístěny do neveřejné části serveru a jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. Pokud jimi jste a nezaslali jsme Vám potřebné informace, napište si prosím o ně elektronickou poštou, např. pomocí kontaktního formuláře níže na této stránce.

 

SMS Konzola C-S pro FireBird

SMS Konzola 2.0.0.0 12.6.2015 28 MB stáhnout

Jedná se o kompletní bezplatnou novou verzi produktu v ZIP archivu.
 

SMS Konzola 2.0.0.3 14.7.2015 9 MB stáhnout

Jedná se o aktualizaci produktu. Soubory z balíčku rozbalte do EXE podadresáře - stávající soubory přepište.

 

Evidence myslivosti pro držitele a uživatele honiteb - v licenci MZe

Evidence myslivosti 7.12.0.0 9.3.2019 70 MB stáhnout

Jedná se o kompletní novou verzi produktu v ZIP archivu. Před instalací čtěte soubor 712_UPG.PDF, obsažený v instalačním balíčku. 

 

Evidence myslivosti 7.12.0.1 16.5.2019 22 MB stáhnout


Jedná se o aktualizaci produktu. Soubory z balíčku rozbalte do EXE podadresáře - stávající soubory přepište.

UPOZORNĚNÍ:
Evidence myslivosti v licenci MZe není freeware a pokud ji hodláte bezplatně využívat, je třeba zaslat emailem informace o subjektu, který registraci žádá. Může se jednat o právnickou osobu, např. spolek nebo s.r.o. (pošlete IČ, obchodní firmu a sídlo), nebo o jednotlivce (pošlete jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu).

Návod ke snadné instalaci pro nové uživatele najdete zde

 

Seznam změn


Aktuální šablony pro výkaz Mysl-101

RTF šablony pro výkaz Mysl 1-01 2018 4.3.2019  100 kB stáhnout


Šablony nakopírujte do podadresáře MYPREDL toho adresáře, jenž je v sekci Nastavení-Adresáře nastaven jako Adresář pro předlohy a PRP (existující soubory přepište).

 

Aktualizace otázek pro Elektronické testy myslivecké stráže (pro soukromé uživatele)

 

Testové otázky 021 31.3.2018 8 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky z myslivosti

 

Testové otázky 008 12.11.2018 2 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky mysliveckého hospodáře

 

Testové otázky 007 12.11.2018 3 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky ke získání zbrojního průkazu

 

Testové otázky 005 24.7.2017 2 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu. Otázky jsou ve znění platném od 1.8.2017.

 

Časově omezené verze produktů

Máte-li vážný zájem o vyzkoušení konkrétního produktu, prosím, kontaktujte nás - poskytneme Vám plnou verzi pro dočasné použití.

 

Nástroj pro převod licence

Společně s průběžnou migrací našich aplikací do nejnovější verze vývojového prostředí je třeba převést i stávající licenční soubory (LICENCE.@@@) na licence v novém formátu (nově soubory LICENCE.YMC). Pro tento účel prosím použijte níže uvedený nástroj, který stačí spustit v adresáři, jenž obsahuje původní licenční soubor.

Nástroj pro převod licence

Pomůcka pro konverzi konfiguračních údajů z registru do INI souboru

Společně s průběžnou migrací našich aplikací do nejnovější verze vývojového prostředí je třeba přesunout stávající údaje ze systémového registru do INI souboru v adresáři AppData daného uživatelského účtu. Pro tento účel prosím použijte níže uvedený nástroj, který stačí spustit  nejlépe v EXE adresáři každé aplikace.

Pomůcka pro konverzi z registru do INI souboru

 

Jak pomůcku použít (příklad pro Evidenci myslivosti, pro ostatní aplikace je nastavení adresářů analogické):

1. Spusťte pomůcku REGINI.EXE, zvolte Evidenci myslivosti a klepněte na tlačítko Načíst informace.

2. Pokud budou údaje Aktuální cesta pro předlohy a PRP anebo Aktuální cesta pro osobní soubory prázdné nebo budou obsahovat pouze text "..", vyberte adresáře pomocí tlačítka vpravo takto:

Adresář pro předlohy a PRP: Instalační adresář Evidence myslivosti, typicky Program Files - Evidence myslivosti resp. Program Files (x86) - Evidence myslivosti

Adresář pro osobní: Podadresář PRP v instalačním adresáři Evidence myslivosti, typicky Program Files - Evidence myslivosti - Prp resp. Program Files (x86) - Evidence myslivosti - Prp

3. Ponechte zatrženou volbu V rámci převodu zkopírovat i předlohy, PRP a osobní soubory. Příklad nastavení je k náhledu zde.

4. Klepněte na tlačítko Převést konfiguraci.

 

V případě, že se konverze konfiguračních údajů nezdaří (např. z důvodu nedostatečných oprávnění), proveďte prosím tyto kroky:

1. V adresáři Data aplikací (AppData/Roaming pro systémy Windows Vista a Windows 7) složky daného uživatele (Users) vytvořte adresář Yamaco Software.

2. V takto vytvořeném adresáři vytvořte další adresář, pojmenovaný dle typu aplikace (dodržte prosím přesný název včetně mezer):

 • Evidence dopravních agend
 • Elektronické testy
 • Myslivecké a rybářské průkazy
 • Myslivecké a rybářské průkazy MS SQL
 • Elektronické testy MS
 • Elektronické testy MS MSSQL
 • Evidence přestupků
 • Sociálněprávní ochrana dětí
 • Výherní hrací přístroje
 • Pracovní cesty
 • Kancelářské potřeby
 • Klíčové hospodářství
 • Parkovací karty a automaty
 • Evidence myslivosti

a v něm vytvořte podadresář PRP. V praxi bude tedy např. adresář pro Evidenci myslivosti  vypadat takto (účet uživatele Novak, Windows 7):

Users/Novak/AppData/Roaming/Yamaco Software/Evidence myslivosti/Prp

3. Poté znovu spusťte pomůcku REGINI.EXE a zopakujte převod.

 

Miniaplikace na plochu

Abyste měli vždy aktuální inormace o nových verzích, aktualizacích, tematických školeních i prezentacích produktů, doporučujeme Vám nainstalovat si naši miniaplikaci (gadget) pro systémy Windows Vista a 7.

Stáhnout miniaplikaci

EasyPDF, EasyPDFConverter

EasyPDF je potřebný k převodu dokumentů do formátu PDF v rámci našich aplikací a také pro běh aplikace PDF ToolBox a Print Server.

Trial verze EasyPDF:

Verze 7 pro Windows 32bit

Verze 7 pro Windows 64bit

Zákazníkům po objednání jednotlivých licencí nebo PDF ToolBoxu zašleme licenční klíč pro aktivaci EasyPDF.

Cena 1 licence: 1 100 CZK

 

EasyPDF Converter je potřebný k převodu PDF příloh do formátu RTF pro účely anonymizace smluv a objednávek.

Verze 3 pro Windows

Zákazníkům po objednání jednotlivých licencí zašleme licenční klíč pro aktivaci EasyPDFConverteru.

Cena 1 licence: 700 CZK

 

Produkty zdarma - freeware

V této části jsou volně k dispozici produkty společnosti YAMACO Software nebo třetích firem, které patří do kategorie Freeware nebo Open Source a jsou určeny k volnému použití. I přesto jsou chráněny autorským zákonem.

 

Databázový server FireBird

Kompletní instalace databázového serveru FireBird, který je využíván všemi našimi systémy. Instalační balíček obsahuje klientské i serverové komponenty pro Windows. Požadujete-li instalaci pro Linux, navštivte prosím stránky výrobce, www.ibphoenix.cz, a zde si stáhněte požadovanou verzi.

FireBird je produktem společnosti IBPhoenix a je poskytován jako tzv. OpenSource k volnému použití. Verze FireBirdu pro jiné verze Linuxu a pro ostatní operační systémy jakož i další související produkty najdete přímo na stránkách výrobce - www.ibphoenix.cz.

 

Databázový server FireBird 2.1.7 8.2.0215 6 MB stáhnout

Produkty společnosti YAMACO Software lze provozovat od 1.května 2009 pouze pod verzí 2.1 FireBirdu a vyšší.

Další verze databázového serveru FireBird včetně portů pro další operační systémy najdete na stránkách výrobce.

Knihovny pro propojení se systémem GINIS společnosti GORDIC

Knihovny, které se využívají pro propojení s IS GINIS. Jejich přítomnost je nutná v adresáři EXE dané aplikace. Autorská práva vlastní společnost Gordic Software.

Knihovny rozhraní GINIS 478 18.1.2017 2 MB stáhnout

Knihovny pro podporu protokolu SSL

Knihovny umožňují práci s protokolem SSL (propojení s ISZR, RPSD, spisovými službami, službou Posílání SMS a dalšími) a jejich přítomnost je nutná v EXE podadresáři dané aplikace.  Knihovny jsou součástí OpenSSL.

Knihovny SSL 1.1.1a 28.11.2018 1 MB stáhnout

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android, BlackBerry a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

  30.5.2019 - Evidence sociálních agend, Brno (9.00-12.00) - 10 míst volných

  31.5.2019 - Evidence sociálních agend, Praha (9.00-12.00) - 10 míst volných

    4.6.2019 - Firebird 4.0 (9.00-10.00) - 18 míst volných

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR či na jakékoliv jiné téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn nový vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
16.5. - vydána verze 7.12.0.1

Update - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
11.5. - vydána verze 11.4.0.1

Update - Evidence dopravních agend
11.5. - vydána verze 11.4.0.1

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
11.5. - vydána verze 117

Update - Evidence sociálních agend
10.5. - vydána verze 4.1.0.11

Nová verze - Plán dovolených
23.4. - vydána verze 1.4.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
19.4. - vydána verze 11.4.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
19.4. - vydána verze 11.4.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
1.4. - vydána verze 3.5.0.11

Nová verze - Evidence myslivosti
9.3. - vydána verze 7.12.0.0

Update - Parkovací karty a automaty
13.2. - vydána verze 1.5.0.4

Update - Evidence kancelářských potřeb
6.2. - vydána verze 1.6.0.6

Update - Plánování pracovních cest
6.2. - vydána verze 2.3.0.6

Update - Evidence přestupků samostatná
31.1. - vydána verze 11.2.0.8

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
30.1. - vydána verze 9.1.0.5

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
30.1. - vydána verze 9.1.0.5

Update - Elektronické testy OZ dopravců
17.1. - vydána verze 11.3.0.5

Update - Výherní hrací přístroje
31.12. - vydána verze 2.2.0.3

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2019.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2019.0.0.1

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána verze 3.0.0.4

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána verze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána verze 113

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána verze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána verze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána verze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána verze 4.1.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána verze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána verze 9.1.0.0

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána verze 3.5.0.0