Download

Klientská aplikace interaktivní technické pomoci

Pomocí malé aplikace, spuštěné na Vašem počítači, se připojíme vzdáleně na Váš PC a vyřešíme problém, který se nepodařilo odstranit obvyklou cestou, tj. telefonicky nebo e-mailem. Pro úspěšné připojení budeme potřebovat sdělit údaje ID a Heslo, které klientská aplikace vygeneruje.

Před použitím této služby nás kontaktujte telefonicky nebo emailem pro upřesnění času a detailů akce. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, s výjimkou držitelů varianty systémové podpory Silver a Gold a služby Správa dat.

Aplikaci stáhněte z tohoto odkazu:

 

Dálkový přístup a podpora přes internet prostřednictvím programu TeamViewer Interaktivní technická pomoc společnosti YAMACO Software

 

Archiv opravných verzí

Všechny nové verze a update byly přemístěny do neveřejné části serveru a jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. Pokud jimi jste a nezaslali jsme Vám potřebné informace, napište si prosím o ně elektronickou poštou, např. pomocí kontaktního formuláře níže na této stránce.

 

SMS Konzola C-S pro FireBird

SMS Konzola 2.0.0.0 12.6.2015 28 MB stáhnout

Jedná se o kompletní bezplatnou novou verzi produktu v ZIP archivu.
 

SMS Konzola 2.0.0.3 14.7.2015 9 MB stáhnout

Jedná se o aktualizaci produktu. Soubory z balíčku rozbalte do EXE podadresáře - stávající soubory přepište.

 

Evidence myslivosti pro držitele a uživatele honiteb - v licenci MZe

Evidence myslivosti 7.12.0.0 9.3.2019 70 MB stáhnout

Jedná se o kompletní novou verzi produktu v ZIP archivu. Před instalací čtěte soubor 712_UPG.PDF, obsažený v instalačním balíčku. 

UPOZORNĚNÍ:
Evidence myslivosti v licenci MZe není freeware a pokud ji hodláte bezplatně využívat, je třeba zaslat emailem informace o subjektu, který registraci žádá. Může se jednat o právnickou osobu, např. spolek nebo s.r.o. (pošlete IČ, obchodní firmu a sídlo), nebo o jednotlivce (pošlete jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu).

Návod ke snadné instalaci pro nové uživatele najdete zde

 

Seznam změn


Aktuální šablony pro výkaz Mysl-101

RTF šablony pro výkaz Mysl 1-01 2018 4.3.2019  100 kB stáhnout


Šablony nakopírujte do podadresáře MYPREDL toho adresáře, jenž je v sekci Nastavení-Adresáře nastaven jako Adresář pro předlohy a PRP (existující soubory přepište).

 

Aktualizace otázek pro Elektronické testy myslivecké stráže (pro soukromé uživatele)

 

Testové otázky 021 31.3.2018 8 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky z myslivosti

 

Testové otázky 008 12.11.2018 2 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky mysliveckého hospodáře

 

Testové otázky 007 12.11.2018 3 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu.

 

Aktualizace otázek pro Testy pro zkoušky ke získání zbrojního průkazu

 

Testové otázky 005 24.7.2017 2 MB stáhnout

Balíček uložte do libovolné složky na Vašem počítači a poté použijte funkci Aktualizace testových otázek z hlavní nabídky programu. Otázky jsou ve znění platném od 1.8.2017.

 

Časově omezené verze produktů

Máte-li vážný zájem o vyzkoušení konkrétního produktu, prosím, kontaktujte nás - poskytneme Vám plnou verzi pro dočasné použití.

 

Nástroj pro převod licence

Společně s průběžnou migrací našich aplikací do nejnovější verze vývojového prostředí je třeba převést i stávající licenční soubory (LICENCE.@@@) na licence v novém formátu (nově soubory LICENCE.YMC). Pro tento účel prosím použijte níže uvedený nástroj, který stačí spustit v adresáři, jenž obsahuje původní licenční soubor.

Nástroj pro převod licence

Pomůcka pro konverzi konfiguračních údajů z registru do INI souboru

Společně s průběžnou migrací našich aplikací do nejnovější verze vývojového prostředí je třeba přesunout stávající údaje ze systémového registru do INI souboru v adresáři AppData daného uživatelského účtu. Pro tento účel prosím použijte níže uvedený nástroj, který stačí spustit  nejlépe v EXE adresáři každé aplikace.

Pomůcka pro konverzi z registru do INI souboru

 

Jak pomůcku použít (příklad pro Evidenci myslivosti, pro ostatní aplikace je nastavení adresářů analogické):

1. Spusťte pomůcku REGINI.EXE, zvolte Evidenci myslivosti a klepněte na tlačítko Načíst informace.

2. Pokud budou údaje Aktuální cesta pro předlohy a PRP anebo Aktuální cesta pro osobní soubory prázdné nebo budou obsahovat pouze text "..", vyberte adresáře pomocí tlačítka vpravo takto:

Adresář pro předlohy a PRP: Instalační adresář Evidence myslivosti, typicky Program Files - Evidence myslivosti resp. Program Files (x86) - Evidence myslivosti

Adresář pro osobní: Podadresář PRP v instalačním adresáři Evidence myslivosti, typicky Program Files - Evidence myslivosti - Prp resp. Program Files (x86) - Evidence myslivosti - Prp

3. Ponechte zatrženou volbu V rámci převodu zkopírovat i předlohy, PRP a osobní soubory. Příklad nastavení je k náhledu zde.

4. Klepněte na tlačítko Převést konfiguraci.

 

V případě, že se konverze konfiguračních údajů nezdaří (např. z důvodu nedostatečných oprávnění), proveďte prosím tyto kroky:

1. V adresáři Data aplikací (AppData/Roaming pro systémy Windows Vista a Windows 7) složky daného uživatele (Users) vytvořte adresář Yamaco Software.

2. V takto vytvořeném adresáři vytvořte další adresář, pojmenovaný dle typu aplikace (dodržte prosím přesný název včetně mezer):

 • Evidence dopravních agend
 • Elektronické testy
 • Myslivecké a rybářské průkazy
 • Myslivecké a rybářské průkazy MS SQL
 • Elektronické testy MS
 • Elektronické testy MS MSSQL
 • Evidence přestupků
 • Sociálněprávní ochrana dětí
 • Výherní hrací přístroje
 • Pracovní cesty
 • Kancelářské potřeby
 • Klíčové hospodářství
 • Parkovací karty a automaty
 • Evidence myslivosti

a v něm vytvořte podadresář PRP. V praxi bude tedy např. adresář pro Evidenci myslivosti  vypadat takto (účet uživatele Novak, Windows 7):

Users/Novak/AppData/Roaming/Yamaco Software/Evidence myslivosti/Prp

3. Poté znovu spusťte pomůcku REGINI.EXE a zopakujte převod.

 

Miniaplikace na plochu

Abyste měli vždy aktuální inormace o nových verzích, aktualizacích, tematických školeních i prezentacích produktů, doporučujeme Vám nainstalovat si naši miniaplikaci (gadget) pro systémy Windows Vista a 7.

Stáhnout miniaplikaci

EasyPDF, EasyPDFConverter

EasyPDF je potřebný k převodu dokumentů do formátu PDF v rámci našich aplikací a také pro běh aplikace PDF ToolBox a Print Server.

Trial verze EasyPDF:

Verze 7 pro Windows 32bit

Verze 7 pro Windows 64bit

Zákazníkům po objednání jednotlivých licencí nebo PDF ToolBoxu zašleme licenční klíč pro aktivaci EasyPDF.

Cena 1 licence: 1 100 CZK

 

EasyPDF Converter je potřebný k převodu PDF příloh do formátu RTF pro účely anonymizace smluv a objednávek.

Verze 3 pro Windows

Zákazníkům po objednání jednotlivých licencí zašleme licenční klíč pro aktivaci EasyPDFConverteru.

Cena 1 licence: 700 CZK

 

Produkty zdarma - freeware

V této části jsou volně k dispozici produkty společnosti YAMACO Software nebo třetích firem, které patří do kategorie Freeware nebo Open Source a jsou určeny k volnému použití. I přesto jsou chráněny autorským zákonem.

 

Databázový server FireBird

Kompletní instalace databázového serveru FireBird, který je využíván všemi našimi systémy. Instalační balíček obsahuje klientské i serverové komponenty pro Windows. Požadujete-li instalaci pro Linux, navštivte prosím stránky výrobce, www.ibphoenix.cz, a zde si stáhněte požadovanou verzi.

FireBird je produktem společnosti IBPhoenix a je poskytován jako tzv. OpenSource k volnému použití. Verze FireBirdu pro jiné verze Linuxu a pro ostatní operační systémy jakož i další související produkty najdete přímo na stránkách výrobce - www.ibphoenix.cz.

 

Databázový server FireBird 2.1.7 8.2.0215 6 MB stáhnout

Produkty společnosti YAMACO Software lze provozovat od 1.května 2009 pouze pod verzí 2.1 FireBirdu a vyšší.

Další verze databázového serveru FireBird včetně portů pro další operační systémy najdete na stránkách výrobce.

Knihovny pro propojení se systémem GINIS společnosti GORDIC

Knihovny, které se využívají pro propojení s IS GINIS. Jejich přítomnost je nutná v adresáři EXE dané aplikace. Autorská práva vlastní společnost Gordic Software.

Knihovny rozhraní GINIS 478 18.1.2017 2 MB stáhnout

Knihovny pro podporu protokolu SSL

Knihovny umožňují práci s protokolem SSL (propojení s ISZR, RPSD, spisovými službami, službou Posílání SMS a dalšími) a jejich přítomnost je nutná v EXE podadresáři dané aplikace.  Knihovny jsou součástí OpenSSL.

Knihovny SSL 1.1.1a 28.11.2018 1 MB stáhnout

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

29.3.2019 - Zpracování myslivecké statistiky za rok 2018 (9.00-11.00)

11.4.2019 - Evidence dopravních agend - Brno (9.00-12.00)

26.4.2019 - Evidence dopravních agend - Praha (9.00-12.00) - 11 míst volných

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR či na jakékoliv jiné téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Sada nových mobilních aplikací pro Android - podrobnosti zde.

Byl spuštěn nový vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence sociálních agend
25.3. - vydána verze 4.1.0.10

Update - Evidence smluv a objednávek
22.3. - vydána verze 3.5.0.10

Nová verze - Evidence myslivosti
9.3. - vydána verze 7.12.0.0

Update - Plán dovolených
2.3. - vydána verze 1.3.0.6

Update - Parkovací karty a automaty
13.2. - vydána verze 1.5.0.4

Update - Evidence kancelářských potřeb
6.2. - vydána verze 1.6.0.6

Update - Plánování pracovních cest
6.2. - vydána verze 2.3.0.6

Update - Evidence přestupků samostatná
31.1. - vydána verze 11.2.0.8

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
30.1. - vydána verze 9.1.0.5

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
30.1. - vydána verze 9.1.0.5

Update - Elektronické testy OZ dopravců
17.1. - vydána verze 11.3.0.5

Update - Evidence dopravních agend
17.1. - vydána verze 11.3.0.8

Update - Výherní hrací přístroje
31.12. - vydána verze 2.2.0.3

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2019.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2019.0.0.1

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána verze 3.0.0.4

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána verze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána verze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána verze 113

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána verze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána verze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána verze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána verze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána verze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána verze 9.1.0.0

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána verze 3.5.0.0