Problematika GDPR

25.5.2018 začalo platit nařízení Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, známější pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation).

Všechny naše informační systémy jsme upravili tak, aby požadavkům GDPR bezezbytku vyhověly a současně umožňovaly uživatelům využívat nové funkce s vynaložením co nejmenšího úsilí - to znamená přesně tak, jak je u našich produktů zvykem.

Kterých našich systémů se GDPR týká

 • Evidence dopravních agend
 • Elektronické testy odborné způsobilosti
 • Myslivecké a rybářské průkazy
 • Elektronické testy pro myslivecké a rybářské stráže
 • Evidence myslivosti
 • Evidence přestupků
 • Evidence sociálních agend
 • Výherní hrací přístroje
 • Parkovací karty a automaty
 • Evidence smluv a objednávek

Od 18.5.2018 jsou všechny naše informační systémy plně připraveny na GDPR.

Kterých našich systémů se GDPR netýká resp. GDPR nebude řešeno

 • Management zaměstnaneckých karet (řešeno nadřazeným IS)
 • Plánování pracovních cest (řešeno nadřazeným IS)
 • Plán dovolených (řešeno nadřazeným IS)
 • Evidence úkolů (řešeno nadřazeným IS)
 • Evidence kancelářských potřeb (netýká se)
 • Testy pro zkoušky z myslivosti (netýká se)
 • Testy pro zkoušky mysliveckého hospodáře (netýká se)
 • Hodnocení trofejí (netýká se)
 • Testy pro zkoušky ke získání zbrojního průkazu (netýká se)
 • Statistické přehledy a hlášení pro EDA (netýká se)
 • Statistické přehledy a hlášení pro ESA (netýká se)
 • PDF ToolBox (netýká se)
 • Automatické zálohování databází (netýká se)

Co uživatelům stran GDPR nabízíme

 

Funkcionalita GDPR je k dispozici ve dvou variantách: 

základní (omezená) – k dispozici jsou pouze evidenční a systémové údaje, týkající se důvodu a účelu zpracování osobních údajů plus základní možnosti nastavení lhůt. Je-li třeba jakýkoliv výpis dat subjektu, výmaz nebo přehled, je nutno použít běžné prostředky jako např. sestavy na zakázku nebo uživatelské výběry. Tato varianta je bezplatná.

plná (neomezená) – k dispozici jsou evidenční a systémové údaje, týkající se důvodu a účelu zpracování osobních údajů plus parametry nastavení. Dále je k dispozici komplexní souhrn funkcí pro vyhledání subjektu údajů dle povolené kombinace údajů, zobrazení detailních informací o subjektu údajů s možností tisku a exportu, zobrazení dat, jež aktuálně mají být vymazána, a pro automatický výmaz vybrané množiny dat. Součástí plné verze funkcionality je i sada šablon dokumentů pro úkony, týkající se GDPR, a dokument Posouzení vlivu na GDPR. 

 

Co je obsahem plné varianty (podrobnosti)

 • nastavení zákonných důvodů, účelů a  lhůt pro uchovávání údajů
 • vyhledání výskytu dané osoby (tzv. subjektu údajů) napříč všemi evidencemi a rejstříky jedním tlačítkem
 • zobrazení detailů o hledané osobě s možností uživatelsky nastavitelných výpisů evidovaných údajů
 • možnost výmazu osobních údajů jedním tlačítkem
 • funkce pro hromadné vyhledání a následný výmaz dat, jež jsou v evidenci a neexistuje zákonný důvod pro jejich vedení
 • funkce pro hromadnou změnu zákonné lhůty a důvodu zpracování ve všech datech
 • oficiální šablony dokumentů, týkajících se GDPR - potvrzení, žádosti apod.
 • ukládání vydaných dokumentů, jež se týkají managementu GDPR, do interního archívu
 • propracovaný systém sledování přihlášení a odhlášení uživatelů z aplikace
 • detailní systém sledování využití osobních údajů (kdo, kdy a které)
 • široké možnosti tvorby přehledů v oblasti využití osobních údajů

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Abychom naši nabídku ohledně GDPR učinili ještě komplexnější, je součástí plné varianty dokument Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, který se vztahuje na naše systémy (ve smyslu článku 35 směrnice).

Ceny plné varianty funkcionality GDPR

Funkce pro GDPR+dokument Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů Vám poskytneme oproti úhradě jednorázového poplatku, vztaženému na jednotlivý produkt. Ceny jsou stanoveny jednotně:

krajské úřady - 7 000 CZK/produkt (Evidence myslivosti v licenci MZe 3 000 CZK)

úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), městských částí - 5 000 CZK/produkt (Evidence myslivosti v licenci MZe 2 000 CZK)

úřady obcí s pověřeným obecním úřadem (POU) - 2 000 CZK/produkt

ostatní klienti - 5 000 CZK/produkt

uživatelé Evidence myslivosti v licenci Mze -  300 CZK (zdarma pro ty uživatele, jež mají sjednán Servisní program k Evidenci myslivosti) 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015. Další vlna zásadních technologických úprav byla provedena v průběhu roku 2020 a zkraje roku 2021.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.


Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

V polovině srpna proběhlo hodnocení trofejí na nadcházející výstavu Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem. Podívejte se na činnosti, které vlastní výstavě předcházely, a nahlédněte do jejího zákulisí.

Kalendář akcí

 Tvorba statistik v Evidenci sociálních agend - 7. prosince, 9.00-10.00

 Dopravní agendy a Elektronické testy - Brno, 9. prosince, 9.00-12.00

Plán dovolených nyní včetně flexibilní mobilní aplikace pro Android.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu na jakékoliv téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn nový vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Správa klíčového hospodářství
4.11. - vydána verze 1.4.0.13

Update - Parkovací karty a automaty
4.11. - vydána verze 1.5.0.10

Update - Evidence kancelářských potřeb
4.11. - vydána verze 1.7.0.1

Update - Evidence smluv, objednávek a nemovitostí
4.11. - vydána verze 4.1.0.6

Update - Evidence sociálních agend
4.11. - vydána verze 5.3.0.2

Update - Plán dovolených
4.11. - vydána verze 1.8.0.7

Update - Evidence přestupků samostatná
4.11. - vydána verze 11.3.0.7

Update - Evidence myslivosti
3.11. - vydána verze 7.14.0.5

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
3.11. - vydána verze 9.2.0.2

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
3.11. - vydána verze 9.2.0.1

Update - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
2.11. - vydána verze 11.7.0.5

Update - Evidence dopravních agend
2.11. - vydána verze 11.7.0.7

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
2.11. - vydána verze 122

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče taxislužby
2.11. - vydána verze 119

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
2.11. - vydána verze 017

Update - Automatické zálohování databází
27.8. - vydána verze 1.3.0.6

Nová verze - Evidence sociálních agend
9.8. - vydána verze 5.3.0.0

Nová verze - Evidence kancelářských potřeb
19.7. - vydána verze 1.7.0.0

Update - Plánování pracovních cest
16.7. - vydána verze 2.6.0.2

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
13.7. - vydána verze 9.2.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
13.7. - vydána verze 9.2.0.0

Nová verze - Plán dovolených
13.4. - vydána verze 1.8.0.0

Update - PDF ToolBox a Print Server
1.3. - vydána verze 3.0.0.6

Nová verze - Evidence myslivosti
25.2. - vydána verze 7.14.0.0

Nová verze - Plánování pracovních cest
18.2. - vydána verze 2.6.0.0

Update - Aktualizace otázek pro myslivecké stráže
27.1. - vydána verze 026

Update - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána verze 2021.0.0.1

Update - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána verze 2021.0.0.1

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
2.11. - vydána verze 11.7.0.0

Nová verze - Evidence dopravních agend
2.11. - vydána verze 11.7.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
27.10. - vydána verze 11.3.0.0