Problematika GDPR

25.5.2018 začalo platit nařízení Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, známější pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation).

Všechny naše informační systémy jsme upravili tak, aby požadavkům GDPR bezezbytku vyhověly a současně umožňovaly uživatelům využívat nové funkce s vynaložením co nejmenšího úsilí - to znamená přesně tak, jak je u našich produktů zvykem.

Kterých našich systémů se GDPR týká

 • Evidence dopravních agend
 • Elektronické testy odborné způsobilosti
 • Myslivecké a rybářské průkazy
 • Elektronické testy pro myslivecké a rybářské stráže
 • Evidence myslivosti
 • Evidence přestupků
 • Evidence sociálních agend
 • Výherní hrací přístroje
 • Parkovací karty a automaty
 • Evidence smluv a objednávek

Od 18.5.2018 jsou všechny naše informační systémy plně připraveny na GDPR.

Kterých našich systémů se GDPR netýká resp. GDPR nebude řešeno

 • Management zaměstnaneckých karet (řešeno nadřazeným IS)
 • Plánování pracovních cest (řešeno nadřazeným IS)
 • Plán dovolených (řešeno nadřazeným IS)
 • Evidence úkolů (řešeno nadřazeným IS)
 • Evidence kancelářských potřeb (netýká se)
 • Testy pro zkoušky z myslivosti (netýká se)
 • Testy pro zkoušky mysliveckého hospodáře (netýká se)
 • Hodnocení trofejí (netýká se)
 • Testy pro zkoušky ke získání zbrojního průkazu (netýká se)
 • Statistické přehledy a hlášení pro EDA (netýká se)
 • Statistické přehledy a hlášení pro ESA (netýká se)
 • PDF ToolBox (netýká se)
 • Automatické zálohování databází (netýká se)

Co uživatelům stran GDPR nabízíme

 

Funkcionalita GDPR je k dispozici ve dvou variantách: 

základní (omezená) – k dispozici jsou pouze evidenční a systémové údaje, týkající se důvodu a účelu zpracování osobních údajů plus základní možnosti nastavení lhůt. Je-li třeba jakýkoliv výpis dat subjektu, výmaz nebo přehled, je nutno použít běžné prostředky jako např. sestavy na zakázku nebo uživatelské výběry. Tato varianta je bezplatná.

plná (neomezená) – k dispozici jsou evidenční a systémové údaje, týkající se důvodu a účelu zpracování osobních údajů plus parametry nastavení. Dále je k dispozici komplexní souhrn funkcí pro vyhledání subjektu údajů dle povolené kombinace údajů, zobrazení detailních informací o subjektu údajů s možností tisku a exportu, zobrazení dat, jež aktuálně mají být vymazána, a pro automatický výmaz vybrané množiny dat. Součástí plné verze funkcionality je i sada šablon dokumentů pro úkony, týkající se GDPR, a dokument Posouzení vlivu na GDPR. 

 

Co je obsahem plné varianty (podrobnosti)

 • nastavení zákonných důvodů, účelů a  lhůt pro uchovávání údajů
 • vyhledání výskytu dané osoby (tzv. subjektu údajů) napříč všemi evidencemi a rejstříky jedním tlačítkem
 • zobrazení detailů o hledané osobě s možností uživatelsky nastavitelných výpisů evidovaných údajů
 • možnost výmazu osobních údajů jedním tlačítkem
 • funkce pro hromadné vyhledání a následný výmaz dat, jež jsou v evidenci a neexistuje zákonný důvod pro jejich vedení
 • funkce pro hromadnou změnu zákonné lhůty a důvodu zpracování ve všech datech
 • oficiální šablony dokumentů, týkajících se GDPR - potvrzení, žádosti apod.
 • ukládání vydaných dokumentů, jež se týkají managementu GDPR, do interního archívu
 • propracovaný systém sledování přihlášení a odhlášení uživatelů z aplikace
 • detailní systém sledování využití osobních údajů (kdo, kdy a které)
 • široké možnosti tvorby přehledů v oblasti využití osobních údajů

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Abychom naši nabídku ohledně GDPR učinili ještě komplexnější, je součástí plné varianty dokument Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, který se vztahuje na naše systémy (ve smyslu článku 35 směrnice).

Ceny plné varianty funkcionality GDPR

Funkce pro GDPR+dokument Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů Vám poskytneme oproti úhradě jednorázového poplatku, vztaženému na jednotlivý produkt. Ceny jsou stanoveny jednotně:

krajské úřady - 7 000 CZK/produkt (Evidence myslivosti v licenci MZe 3 000 CZK)

úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), městských částí - 5 000 CZK/produkt (Evidence myslivosti v licenci MZe 2 000 CZK)

úřady obcí s pověřeným obecním úřadem (POU) - 2 000 CZK/produkt

ostatní klienti - 5 000 CZK/produkt

uživatelé Evidence myslivosti v licenci Mze -  300 CZK (zdarma pro ty uživatele, jež mají sjednán Servisní program k Evidenci myslivosti) 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Všechny vzdělávací akce pro rok 2018 již byly realizovány. Termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2019 budou vypsány v polovině ledna.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
10.12. - vydána verze 7.11.0.7

Update - Elektronické testy OZ dopravců
5.12. - vydána veze 11.3.0.4

Update - Evidence sociálních agend
18.11. - vydána veze 4.1.0.8

Update - Evidence smluv a objednávek
15.11. - vydána veze 3.5.0.7

Update - Evidence dopravních agend
15.11. - vydána verze 11.3.0.6

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána veze 3.0.0.4

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
1.11. - vydána veze 9.1.0.3

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
1.11. - vydána veze 9.1.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
29.10. - vydána verze 11.2.0.6

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána veze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána veze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána veze 113

Update - Parkovací karty a automaty
24.5. - vydána veze 1.5.0.2

Update - Výherní hrací přístroje
24.5. - vydána veze 2.2.0.2

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána veze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána veze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána veze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána veze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
21.4.  - vydána veze 3.5.0.1

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána veze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Update - Plán dovolených
29.12. - vydána veze 1.3.0.2

Nová verze - Plán dovolených
14.4. - vydána veze 1.3.0.0

Update - Plánování pracovních cest
26.1. - vydána veze 2.3.0.5 

Update - Evidence kancelářských potřeb
26.1. - vydána veze 1.6.0.5

Aktuality, technické informace

Miniaplikace na plochu

Pro uživatele Windows Vista a 7 nabízíme bezplatnou miniaplikaci na plochu, která zobrazuje nejčerstvější aktuality, týkající se našich produktů a služeb - zejména informace o nových verzích a updatech či pozvánky na školení, online kurzy nebo prezentace.

Miniaplikaci si můžete stáhnout zde, nainstalujete ji dvojklikem na stažený soubor.

 

Propojení našich aplikací se spisovými službami

Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.

 

Rozšíření možností tematických školení

Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i USB náramek s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem.

Malý příklad videoukázky