Systémová podpora produktů

Produkty jsou (není-li uvedeno jinak) nabízeny s nulovou pořizovací cenou pro neomezený počet instalací v rámci subjektu (objednatele), není tedy třeba uvažovat počet licencí. Hradí se pouze vybraná varianta systémové podpory (povinná) - v případě, že není uvedena v objednávce, poskytnuta bude automaticky nejnižší varianta Standard.

Jelikož se uzavřením licenční smlouvy jedná o poskytnutí užívacího práva k aplikaci (pořizovací cena licence je vždy nula), platí toto užívací právo pouze po dobu platnosti licenční smlouvy a úhrady poplatku za systémovou podporu.

Dojde-li k ukončení (vypovězení) licenční smlouvy, pozbývá odběratel (zákazník) i užívací právo k danému produktu a je povinen jej ze všech svých počítačů odinstalovat. V praxi to značí, že aplikace, u níž byla ukončena licenční smlouva, nesmí být nadále žádným způsobem používána, a to ani např. jako archív dat pro účely prohlížení.

Programy systémové servisní podpory pro jednotlivé softwarové produkty umožňují uživateli vybrat si takové služby, které při své činnosti využije, a optimalizovat tak poměr ceny a užitné hodnoty. Jejich cílem je také rozšíření nabídku nadstandardních služeb pro všechny uživatele při stávajícím zachování základní systémové podpory včetně její původně stanovené ceny.

Základní servisní podpora každého produktu, nazvaná STANDARD, je poskytována každému zákazníkovi, ať novému či stávajícímu, automaticky, a je zpoplatňována základní výší ročního poplatku ve smyslu platných nabídek.

Rozšířené servisní podpory, nazvané SILVER a GOLD, obsahují řadu nadstandardních služeb oproti základní formě systémové podpory. Jejich poskytování je nutno vyznačit v objednávce, resp. u stávajících zákazníků je nutno požádat o jejich doobjednání.

Obsah variant systémové podpory

Název služby STANDARD SILVER GOLD
Telefonická a/nebo e-mailová podpora k produktům 24 hodin denně - časově negarantovaná ANO - -
E-mailová technická podpora - odpověď do 12 hodin NE ANO -
E-mailová technická podpora - odpověď do 6 hodin NE NE ANO
Oznámení e-mailem o updatu/nové verzi ANO ANO ANO
Sleva na výukové online kurzy (%) 0 0 10
Datové služby - konverze, převody, servisní SW NE NE ANO
Nárok na začlenění vlastních požadavků do SW ANO ANO ANO
Přednostní zpracování požadavku na školení NE ANO ANO
Servisní zásah u zákazníka do 72 hodin NE ANO -
Servisní zásah u zákazníka do 48 hodin NE NE ANO
Zaslání tištěné kopie atestačního rozhodnutí NE NE ANO
Sleva na školení, konzultace, servisní práce ( %) 0 10 30
Sleva na hromadná tématická školení a online výukové kurzy ( %) 0 0 10
Bezplatná účast na tematických školeních (osob) 0 0 2**)
Záruka na produkt ( roků) 2 3 5
Nárok na bezplatnou tvorbu předloh ( ks/12 měsíců) 0 3 5
Rozšíření o zasílání ABA informací ( jen EDA) ANO ANO ANO
Sleva na jednotlivé Průvodce Plus - Kč/1 ks 0 100 200

Ceny - obce s rozšířenou působností

Popis produktu STANDARD SILVER GOLD
Evidence dopravních agend 9 000 11 000 15 000
Elektronické testy OZ

3 000

5 000

7 000

Myslivecké a rybářské průkazy 4 000/5 000*) 6 000 8 000
Evidence myslivosti 4 000 6 000 8 000
Evidence přestupků 5 000 7 000 9 000
Plánování pracovních cest 3 000 6 000 9 000
Výherní hrací přístroje 5 000 7 000 9 000
Evidence kancelářských potřeb 4 000 6 000 8 000
Univerzální analyzátor informací 2 000 3 000 4 000
Správa klíčového hospodářství 4 000 6 000 8 000
Statistické přehledy a hlášení pro EDA 2 000 *** ***
Evidence sociálních agend (ESA) 10 000 13 000 16 000
Statistické přehledy a hlášení pro ESA 1 500 *** ***
Parkovací karty a automaty pro MP 4 000 6 000 8 000
Elektronické testy pro mysl. stráže 1 500 3 000 4 000
Zálohování databází FireBird 1 500 *** ***
Evidence smluv a objednávek 5 000 7 000 9 000
Plán dovolených 2 000 3 000 4 000
Evidence úkolů 2 000 4 000 6 000

Ceny - krajské úřady

Popis produktu STANDARD SILVER GOLD
Evidence dopravních agend 18 000 22 000 26 000
Elektronické testy OZ 6 000 9 000 12 000
Myslivecké a rybářské průkazy 2 400 3 000 4 000
Evidence myslivosti 4 000 6 000 8 000
Evidence přestupků 5 000 7 000 9 000
Plánování pracovních cest 3 000 6 000 9 000
Evidence kancelářských potřeb 4 000 6 000 8 000
Univerzální analyzátor informací 2 000 3 000 4 000
Správa klíčového hospodářství 4 000 6 000 8 000
Statistické přehledy a hlášení pro EDA 5 000 *** ***
Elektronické testy pro mysl. stráže 3 500 7 000 9 000
Zálohování databází FireBird 3 000 *** ***
Evidence smluv a objednávek 6 000 8 000 10 000
Plán dovolených 2 500 4 000 6 000
Evidence úkolů 4 000 6 000 8 000

 

 Ceny - obce s pověřeným obecním úřadem

Popis produktu STANDARD SILVER GOLD
Myslivecké a rybářské průkazy 800/1000*) 2 000 3 000
Evidence přestupků 3 000 6 000 8 000
Plánování pracovních cest 2 000 3 000 4 000
Evidence kancelářských potřeb 2 000 3 000 4 000
Správa klíčového hospodářství 2 000 3 000 4 000
Parkovací karty a automaty pro MP 2 000 3 000 4 000
Zálohování databází FireBird 400 *** ***
Evidence smluv a objednávek 2 000 3 000 4 000
Plán dovolených 1 000 1 500 2 000
Evidence úkolů 2 000 4 000 6 000

 

Ceny - ostatní klienti

 

Popis produktu STANDARD SILVER GOLD
Elektronické testy OZ dopravců 1 500 *** ***
Evidence myslivosti pro jednotlivce 600 *** ***
Plán dovolených 3 000 *** ***
Evidence smluv a objednávek 4 000 6 000 8 000
Evidence úkolů 3 000 *** ***

 

*) varianta pro FireBird/MS SQL Server (jen Myslivecké a rybářské průkazy)

**) pro produkty Univerzální analyzátor informací, Elektronické testy OZ,  Elektronické testy pro myslivecké stráže, Evidence smluv, Plán dovolených a Evidence úkolů je počet osob 1


Všechny výše uvedené ceny platí pro neomezený počet uživatelů v rámci jednoho subjektu (např. úřadu) a na 12-měsíční období.

Ke všem uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši, jejíž výše je 21%.

V případě zájmu o jiný typ programu systémové podpory je nutno:

  • u nových zákazníků vyznačit požadovaný program systémové podpory v objednávce
  • u stávajících zákazníků požádat libovolnou formou o změnu programu systémové podpory

Věříme, že tento způsob poskytování systémové podpory Vám umožní vybrat si nejvhodnější systém s přihlédnutím k Vašim pravděpodobným požadavkům.

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Všechny vzdělávací akce pro rok 2018 již byly realizovány. Termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2019 budou vypsány v polovině ledna.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
10.12. - vydána verze 7.11.0.7

Update - Elektronické testy OZ dopravců
5.12. - vydána veze 11.3.0.4

Update - Evidence sociálních agend
18.11. - vydána veze 4.1.0.8

Update - Evidence smluv a objednávek
15.11. - vydána veze 3.5.0.7

Update - Evidence dopravních agend
15.11. - vydána verze 11.3.0.6

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána veze 3.0.0.4

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
1.11. - vydána veze 9.1.0.3

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
1.11. - vydána veze 9.1.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
29.10. - vydána verze 11.2.0.6

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána veze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána veze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána veze 113

Update - Parkovací karty a automaty
24.5. - vydána veze 1.5.0.2

Update - Výherní hrací přístroje
24.5. - vydána veze 2.2.0.2

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána veze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána veze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána veze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána veze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
21.4.  - vydána veze 3.5.0.1

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána veze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Update - Plán dovolených
29.12. - vydána veze 1.3.0.2

Nová verze - Plán dovolených
14.4. - vydána veze 1.3.0.0

Update - Plánování pracovních cest
26.1. - vydána veze 2.3.0.5 

Update - Evidence kancelářských potřeb
26.1. - vydána veze 1.6.0.5

Aktuality, technické informace

Miniaplikace na plochu

Pro uživatele Windows Vista a 7 nabízíme bezplatnou miniaplikaci na plochu, která zobrazuje nejčerstvější aktuality, týkající se našich produktů a služeb - zejména informace o nových verzích a updatech či pozvánky na školení, online kurzy nebo prezentace.

Miniaplikaci si můžete stáhnout zde, nainstalujete ji dvojklikem na stažený soubor.

 

Propojení našich aplikací se spisovými službami

Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.

 

Rozšíření možností tematických školení

Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i USB náramek s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem.

Malý příklad videoukázky