ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poškození databází u FireBirdu

 

Je skutečností, že FireBird je velmi spolehlivým databázovým serverem a poškození databází není příliš častým jevem. Existují ovšem obecné příčiny poškození, které konekonců platí u téměř každého databázového systému.

Výčet příčin poškození databáze (platí pouze pro FireBird):

 
  • abnormální ukončení práce fyzického serveru, na němž běží služba FireBird server, typicky přerušení dodávky napájení. Tato skutečnost je reálnou hrozbou a snad není třeba připomínat nutnost vybavení serveru nepřerušovaným zdrojem napájení – UPS. Bez ní by server vůbec neměl být provozován.
  • defekty a fyzické poruchy hardwaru serveru, typicky pevného disku, řadiče pevného disku, operační paměti nebo vyrovnávací paměti řadiče RAID
  • kopírování souboru databáze nebo jiný souborově založený přístup k ní v průběhu práce serveru. Použití příkazu Shutdown nebo odpojení uživatelů nemusí být zárukou toho, že server s databází v daném okamžiku nepracuje (může probíhat např. úklid databáze v závislosti na nastaveném parametru Sweep interval).
  •  vyčerpání volného místa na disku během práce serveru s databází

 

Nyní podrobněji k možným důsledkům přerušení napájení serveru:

 

Při přerušení napájení serveru jsou všechny aktivity v rámci zpracování dat přerušeny a většinou tak, že se jedná o nejnevhodnější a nejnebezpečnější okamžik. V jeho důsledku mohou být informace v databázi porušeny nebo úplně ztraceny. Nejjednodušším případem takového stavu je ztracení dat "na cestě", tzv. necommitovaných dat, která dosud nebyla transkačně zpracována a tedy nejsou zapsána fyzicky v databázi. Po restartu server vyhledá takovéto neúplné transkace a odstraní je.

 

Ztráta napájení není ovšem vždy doprovázena pouze takovýmito témeř bezškodními průběhy. Častěji se stává případ, kdy v databázi vznikají tzv. osiřelé (orphan) datové stránky – lze je charakterizovat jako stránky, jež jsou fyzicky alokovány, ale není možno do nich zapisovat informace. Vznik osiřelých stránek nemusí nutně vést k poškození databáze a tyto nepotřebné objekty mohou být odstraněny např. pomocí utility GFIX nebo jejím voláním v rámci EMS SQL Manageru.

 

Dalším častým důsledkem přerušení napájení je případ, za nějž je odpovědný operační systém, a spočívá ve zpožděném zápisu informací z vyrovnávací paměti do databáze. Serverový proces předá požadovaná data operačnímu systému, který pomocí zpětné vazby informuje databázový server o tom, že data byla zapsána do databáze, ve skutečnosti se ale ještě nacházejí v cache paměti. Operační systém přitom s přenosem dat z cache na disk nespěchá, neboť se snaží v maximální míře využít vyrovnávací paměť (až do jejího zaplnění) a teprve poté zapisuje fyzicky na disk.

 

Přitom existuje jednoduchá a zcela bezpečná cesta, jak předcházet poškození databáze z popsaných důvodů – vytváření záložních kopií pomocí utility GBAK nebo zprostředkovaně nástroji typu EMSM, Ibexpert a dalších. Platí přitom tři pravidla: zálohovat je třeba tak často, jak je to možné, zálohování musí být sériové a záložní kopie je třeba kontrolovat, zda z nich lze obnovu provést – toto poslední pravidlo je důležité zejména proto, že po provedení zálohy můžeme získat zálohu, která není fyzicky použitelná pro obnovení.

 

Rozumným intervalem pro zálohování je 1 den neboli každých 24 hodin – čím nižší je perioda mezi zálohami, tím menší je objem potenciálně ztracených dat v případě, že dojde k poškození databáze. Sériovost zálohování znamená, že dílčí zálohy je třeba uchovávat po nezbytně nutno dobu – doporučen je alespoň jeden týden – může se totiž stát, že při příliš rychlém mazání záloh již nebude k dispozici ta záloha, z níž by bylo možno databázi ještě obnovit, azůstanou pouze poslední zálohy, které pro obnovu nebude možno použít. Ke třetímu pravidlu, kontrole záloh, je třeba uvést, že časová náročnost může být až třikrát větší než časová náročnost vlastní zálohy. I tak se doporučuje kontrolovat, zda zálohu lze k obnově použít, alespoň jednou týdně.

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Společnost YAMACO Software přeje všem stávajícím i potenciálním klientům pohodovou, klidnou a ničím nerušenou dovolenou - ať už strávenou v tuzemsku nebo na druhém konci světa.

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015. Další vlna zásadních technologických úprav byla provedena v průběhu roku 2020 a zkraje roku 2021.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Potřebujete-li provést rychlou, spolehlivou a cenově dostupnou korekturu Vaší seminární nebo třeba diplomové práce, určitě vyzkoušejte služby projektu mylujucestinu.cz.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

V polovině srpna 2021 proběhlo hodnocení trofejí na následnou výstavu Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem. Podívejte se na činnosti, které vlastní výstavě předcházely, a nahlédněte do jejího zákulisí.

Kalendář akcí

Hodnocení loveckých trofejí jako mobilní aplikace pro Android.

Plán dovolených nyní včetně flexibilní mobilní aplikace pro Android

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu na jakékoliv téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte. 

Vydali jsme aktualizovanou sadu mobilních aplikací pro Android a iOS.

I v roce 2024 můžete využít výhod vzdělávacího programu ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
1.7. - vydána verze 8.0.0.2

Nová verze - Evidence sociálních agend
28.6. - vydána verze 5.8.0.0

Update - PDF ToolBox a Print Server
30.5. - vydána verze 3.0.0.9

Nová verze - Evidence myslivosti
29.3. - vydána verze 8.0.0.0

Update - Automatické zálohování databází Firebird
11.3. - vydána verze 1.3.0.9

Update - Správa klíčového hospodářství
11.3. - vydána verze 1.6.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
11.3. - vydána verze 1.5.0.13

Update - Evidence kancelářských potřeb
11.3. - vydána verze 1.7.0.5

Update - Plán dovolených
11.3. - vydána verze 2.6.0.1

Update - Plánování pracovních cest
11.3. - vydána verze 2.8.0.1

Update - Evidence smluv, objednávek a nemovitostí
11.3. - vydána verze 4.1.0.15

Update - Evidence přestupků samostatná
11.3. - vydána verze 11.4.0.12

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
8.3. - vydána verze 9.3.0.7

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
8.3. - vydána verze 9.3.0.4

Update - Elektronické testy OZ dopravců
8.3. - vydána verze 12.2.0.4

Update - Evidence dopravních agend
8.3. - vydána verze 12.2.0.6

Update - Aktualizace otázek pro myslivecké stráže
13.2. - vydána verze 034

Nová verze - Plán dovolených
2.2. - vydána verze 2.6.0.0

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
19.1. - vydána verze 027

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
19.1. - vydána verze 127 

Update - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Update - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Nová verze - Plánování pracovních cest
1.8. - vydána verze 2.8.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Evidence dopravních agend
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Správa klíčového hospodářství
24.4. - vydána verze 1.6.0.0