Propojení produktů

Spisové služby

 

SpS společnosti ICZ (bývalý EXPRIT) - propojení je dokončeno

SpS společnosti GORDIC GINIS- propojení je dokončeno

systém společnosti GORDIC WIN- propojení je dokončeno

SpS společnosti VERA - propojení je dokončeno

SpS společnosti SoftHouse EZOP - propojení je dokončeno

SpS společnosti Pilscom Athena - propojení je dokončeno

SpS společnosti T-Mapy - propojení je dokončeno

systém FENIX společnosti ASSECO- propojení je dokončeno


Všechna propojení obsahují základní funkce pro práci s písemnostmi (v závislosti na typu spisové služby nemusí být některé funkce k dispozici):

 • převzetí doručené písemnosti a její integrace
 • vrácení převzaté písemnosti zpět do spidové služby
 • založení nové písemnosti
 • založení spisu nad písemností, přidání písemnosti do spisu, uzavření spisu
 • vyřízení písemnosti
 • vypravení písemnosti
 • připojení dokumentu k písemnosti (PDF, PDF-A) s možností vytvořit PDF automaticky ze zpracovávaného dokumentu nebo připojit dokument již existující
 • digitální podepisování PDF elektronickým podpisem
 • práce s čárovým kódem
 • zobrazení obsahu spisu
 • odeslání písemnosti do datové schránky
 • ověření existence a stavu datové schránky pro libovolný subjekt
 • propojení se systémem VERA a GINIS navíc obsahuje vazby na registry (evidence obyvatel a organizací) a na příjmy (správní poplatky)

Propojení se systémem GORDIC WIN obsahuje pouze vazby na příjmy (správní poplatky). Propojení se systémem FENIX společnosti ASSECO je řešeno dvojím způsobem: buď pomocí databázových pohledů a obsahuje pouze vazby na registr obyvatel nebo pomocí webových služeb a obsahuje komplexní propojení na příjmy (poplatky, pohledávky).

Ceny propojení jsou stanoveny formou jednorázového poplatku takto (ceny bez DPH v zákonné výši), platnost od 1.10.2012:

krajské úřady:

 • Dopravní agendy: 38 000 Kč
 • Myslivecké a rybářské průkazy: 9 000 Kč
 • Evidence myslivosti: 5 000 Kč
 • Evidence přestupků samostatná: 9 000 Kč
 • Evidence smluv a objednávek: 9 000 Kč

obce s rozšířenou působností:

 • Dopravní agendy: 14 000 Kč
 • Myslivecké a rybářské průkazy: 12 000 Kč
 • Evidence myslivosti: 8 000 Kč
 • Evidence přestupků samostatná: 12 000 Kč
 • Evidence sociálních agend (Sociálněprávní ochrana dětí): 12 000 Kč
 • Výherní hrací přístroje: 12 000 Kč
 • Evidence smluv a objednávek: 5 000 Kč

obce s pověřeným obecním úřadem

 • Myslivecké a rybářské průkazy: 2 500 Kč
 • Evidence přestupků samostatná: 3 000 Kč
 • Evidence smluv a objednávek: 3 000 Kč


Upozorňujeme, že uvedené jednorázové poplatky jsou účtovány společností YAMACO Software. Informujte se u Vašeho obchodního zástupce pro používaný systém (ICZ, Gordic, Vera, Softhouse) na licenční podmínky provozu propojení.

 

Propojení na UIR-ADR

Vzhledem ke skutečnosti, že MPSV ukončilo k 31.12.2016 provoz registru UIR-ADR, propojení není v našich aplikací od 1.1.2017 k dispozici. Doporučujeme využít komplexnější a moderní propojení s IS Základních registrů

Propojení na ARES

K dispozici je propojení produktů Evidence dopravních agend a Výherní hrací přístroje na celostátní registr ekonomických subjektů (ARES), provozovaný Ministerstvem financí ČR.

Propojení pracuje s on-line databází ARES a proto obsahuje nejaktuálnější data. Systém umí na základě údaje IČ, převzatého z existujícího nebo nově zakládaného záznamu, poskytnout obecné informace o subjektu a jeho existenci v Rejstříku živnostenského podnikání, Obchodním rejstříku, registru plátců daně z přidané hodnoty a registru plátců spotřební daně. Na základě tohoto obecného přehledu lze následně jediným kliknutím zjistit podrobné informace, týkající se např. předmětu podnikání, základního jmění, provozoven a podobně. K dispozici jsou rovněž informace o existenci subjektu v seznamu úpadců.

Výhodou systému je možnost komfortního získání všech potřebných informací z jediného místa a bez složitého hledání. Získané informace se přehledně zobrazují v datové mřížce a lze s nimi dále pracovat.

Ceny propojení jsou stanoveny formou jednorázového poplatku takto:

 • Evidence dopravních agend: krajské úřady - 3 000 Kč, úřady obcí III - 1 500 Kč
 • Výherní hrací přístroje: 800 Kč

 

Synchronizace databází

Jedná se o systém, který umožňuje komfortně synchronizovat ( aktualizovat) informace mezi Vaší hlavní "úřadovou" databází Evidence dopravních agend resp. Evidence sociálních agend a jejími kopiemi, např. na noteboocích kontrolních pracovníků a jiných. Je určen pro všechny úřady, u nichž dochází k pořizování dat mimo úřad (kontroly na silnici resp. návštěvy a úkony u dětí apod.) a je třeba tato data automaticky zohlednit v hlavní databázi.

Co systém umí:

 • na základě jednou nastavených informací o hlavní a externí databázi automaticky "sehrát" veškeré změny, které byly od doby poslední synchronizace v jedné nebo druhé databázi provedeny. Aktualizace je obousměrná, tzn. všechny změny se projeví v obou databázích.
 • odpadá nepohodlné kopírování hlavní databáze na notebook před prací v terénu a zpětné připojování dat po návratu - systém vše zajišťuje automaticky klepnutím na jedno tlačítko
 • propracovaný manažer konfliktů - pro ty účely, kdy dochází k současné změně stejných záznamů jak v hlavní, tak v externí databázi
 • synchronizace dat je 100% bezztrátová, rychlá a spolehlivá

Ceny synchronizace jsou stanoveny formou jednorázového poplatku takto:

Evidence dopravních agend:

krajské úřady: 9 000 Kč
úřady obcí s rozšířenou působností: 3 000 Kč

Evidence sociálních agend:

úřady obcí s rozšířenou působností: 1 300 Kč


Ke všem uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši.

 

Posílání SMS zpráv z aplikací

Všechny naše informační systémy bez výjimky jsou vybaveny rozhraním pro posílání SMS zpráv subjektům (dopravcům, přestupcům, držitelům průkazů apod.). SMS zprávy mohou být vhodnou a levnou alternativou pro sdělení méně zavážných sdělení, kdy není vyžadována písemná forma (např. doporučený dopis). Jejich výhodou je rychlost, jednoduchost, komfort využití a informační účinnost. Pro zasílání zprávy využíváme rozhraní společnosti Konzulta Brno, a.s.

Co systém umí:

 • na základě existence čísla pro SMS (klasické číslo mobilního telefonu) zaslat libovolnému subjektu SMS
 • zasílat zprávy libovolné velikosti. Délka zprávy není omezena na obvyklých 160 znaků - je-li zasílaná zpráva delší, systém ji automaticky rozdělí na příslušný počet dílčích zpráv a poté je doručí příjemci
 • SMS zprávy vytvářet s použitím předdefinovaných znění - těchto "šablon" může být neomezený počet a jejich smyslem je usnadnit zadávání opakovaných textů
 • automaticky ke každé SMS zprávě připojit kontaktní údaje z účtu přihlášeného uživatele (jméno, telefon, FAX, e-mailovou adresu)
 • se zaslanou zprávou zacházet jako s dokumentem, tzn. uložit její znění a popisné údaje do archivu a dále tyto údaje využít v rámci sestav a přehledů
 • kontrolovat stav doručení zprávy - kdy byla doručena, případně - pokud doručena nebyla - zjistit příčinu nedoručení

Funkce pro práci se SMS jsou standardní součástí našich aplikací a společnosti YAMACO Software se za jejich použití nehradí žádné poplatky. Rozhodnete-li se službu využívat, je nutno uzavřít smlouvu se společností Konzulta - v případě Vašeho zájmu o službu nás kontaktujte, rádi Vám poskytneme veškeré technické informace.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android, BlackBerry a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Navštivte náš nový účet na síti Instagram, zaměřený zejména na mobilní aplikace, a staňte se našimi fanoušky.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

19.9.2019 Firebird 3.0 a 4.0 - Brno, 9.00-12.00

27.9.2019 Firebird 3.0 a 4.0 - Praha, 9.00-12.00

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR či na jakékoliv jiné téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn nový vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence sociálních agend
2.9. - vydána verze 4.1.0.13

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
29.7. - vydána verze 9.1.0.7

Update - Evidence smluv a objednávek
29.7. - vydána verze 3.5.0.13

Update - Evidence myslivosti
29.7. - vydána verze 7.12.0.2

Update - Evidence přestupků samostatná
29.7. - vydána verze 11.2.0.11

Update - Evidence dopravních agend
29.7. - vydána verze 11.5.0.1

Update - Evidence kancelářských potřeb
24.7. - vydána verze 1.6.0.8

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
22.7. - vydána verze 11.5.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
22.7. - vydána verze 11.5.0.0

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
16.7. - vydána verze 9.1.0.6

Update - Plán dovolených
12.7. - vydána verze 1.4.0.1

Update - Parkovací karty a automaty
12.7. - vydána verze 1.5.0.5

Update - Správa klíčového hospodářství
12.7. - vydána verze 1.4.0.9

Update - Plánování pracovních cest
11.7. - vydána verze 2.3.0.7

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
11.5. - vydána verze 117

Nová verze - Plán dovolených
23.4. - vydána verze 1.4.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
9.3. - vydána verze 7.12.0.0