Elektronické testy pro myslivecké stráže

 

Charakteristika

Jedná se o doplňkový produkt (může ale pracovat i zcela samostatně) k systému Myslivecké a rybářské průkazy, která umožňuje vytváření a zpracování testů pro zkoušky myslivecké stráže, rybářské stráže a stráže přírody v elektronické podobě přímo na počítači. Je určen pro 32- a 64-bitové operační systémy Windows XP, Vista, 7 a 8.

Jeho zjednodušená verze je vynikajícím nástrojem pro přípravu jednotlivců ke zkoušce  myslivecké stráže, neboť obsahuje úplný soubor testových otázek (včetně pravidelné aktualizace) a umožňuje nechat se vyzkoušet v libovolném čase, z libovolného tematického okruhu a počtu otázek - vše s automatickým vyhodnocením a možností sledovat průběh úrovně znalostí osoby nebo osob.

K dispozici i ve verzi pro chytré telefony a tablety

Základní vlastnosti

Produkt nabízí téměř bezobslužný provoz v rámci skládání zkoušek mysliveckých stráží., rybářských stráží a stráží přírody. Svými vlastnostmi je určen např. do internetových nebo počítačových učeben, knihoven či jiných prostor, kde probíhají zkoušky žadatelů. Alternativně nabízí i vygenerování tištěných testů včetně klíče pro vyhodnocení.

Systém přebírá údaje, zadané v Mysliveckých a rybářských průkazech, a zpětně vrací k příslušnému žadateli veškeré informace o provedené zkoušce. Umí na základě zadání rozsahu a obsahu zkoušky vygenerovat otázky, umožnit jejich správné zodpovězení při současném hlídání časového limitu. Po ukončení zkoušky provede systém automaticky a přesně vyhodnocení s možností okamžitého nebo pozdějšího tisku protokolu nebo jiného dokumentu.

 

 • databáze (cca 300 pro MS, 150 pro RS, 50 pro SP) testových otázek dle platné legislativy včetně vzoru pro žadatele a citace souvisejících právních norem. Otázky budou průběžně aktualizovány a uživatel si může rovněž doplnit neomezený počet otázek vlastních.
 • pro řadu otázek je k dispozici doplňkový obrazový materiál
 • možnost vytvoření klasického papírového testu (a klíče k vyhodnocení) nebo celé elektronické zkoušky, kdy program vygeneruje test, nabídne jej žadateli k vypracování, hlídá časový limit, provede automatické vyhodnocení testu, zápis výsledku a nabídne protokol o zkoušce k vytištění
 • možnost vytvořit z databáze testů studijní materiál pro žadatele
 • možnost pro žadatele vyzkoušet si práci s elektronickým testem "nanečisto" před zahájením zkoušky
 • možnost nastavení počtu otázek a časového limitu pro zkoušku
 • nahlížení do výsledků zkoušek přímo z produktu Myslivecké a rybářské průkazy
 • vysoký stupeň zabezpečení systému, bezplatná aktualizace otázek několikrát ročně
 • odborným garantem věcné a legislativní správnosti otázek je pan Ing. Jaroslav Růžička, uznávaný odborník v této oblasti a dlouholetý pracovník Ministerstva zemědělství ČR

 

Výhody takového systému jsou zřejmé:

 • integrace s IS Myslivecké a rybářské průkazy - žádné vypisování, žádné duplicity údajů
 • k dispozici vždy nejaktuálnější verze testových otázek
 • úspora času, který by byl jinak třeba pro přípravu papírových testů
 • výrazné finanční úspory kancelářského papíru
 • komfortní obsluha žadatelů v rámci zkoušek
 • automatické vyhodnocení a zápis výsledků zpět do Vaší evidence
 • vysoký stupeň zabezpečení systému, jednoduché ovládání

 

Odlehčená verze, obsahující pouze elektronický způsob zkoušení a vyhodnocení, je mimořádně vhodná pro všechny žadatele, kteří se připravují na zkoušku myslivecké stráže.

Cenové informace

Ceny - krajské úřady

Elektronické testy pro MS médium cena Kč termín dodávky
Neomezená síťová multilicence CD ZDARMA ihned
Roční systémová podpora   VARIANTY  

Ceny - obce s rozšířenou působností

Elektronické testy pro MS médium cena Kč termín dodávky
Neomezená síťová multilicence CD ZDARMA ihned
Roční systémová podpora   VARIANTY  

Ceny - myslivecká sdružení, jednotlivci, honební společenstva, školy

Elektronické testy pro MS médium cena Kč       
Jedna licence na 12 měsíců Internet 500,- Koupit online
Licence pro 2 počítače na 12 měsíců Internet 800,- Koupit online
Současná objednávka 3-5 licencí Internet 1500,- Koupit online
Současná objednávka 6-10 licencí Internet 2200,- Koupit online
Současná objednávka 11-20 licencí Internet 3900,- Koupit online
Současná objednávka 21-30 licencí Internet 5100,- Koupit online

Koupit bankovním převodem

Ke všem zde uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši. Cena obsahuje i poštovné dle tarifů a médium CD (neplatí pro licence, šířené elektronicky). Zboží zasíláme na fakturu.

Použitý databázový server

Pro provoz tohoto systému je použit databázový server FireBird společnosti IBPhoenix. Software FireBird je neomezeně zdarma pro platformy Windows, Linux a Solaris. Je šířena v rámci tzv. GPL Licence. Databázový server si můžete stáhnout přímo z našich stránek, sekce Download.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Všechny vzdělávací akce pro rok 2018 již byly realizovány. Termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2019 budou vypsány v polovině ledna.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence smluv a objednávek
15.11. - vydána veze 3.5.0.7

Update - Evidence dopravních agend
15.11. - vydána verze 11.3.0.6

Update - Evidence sociálních agend
12.11. - vydána veze 4.1.0.7

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána veze 3.0.0.4

Update - Evidence myslivosti
6.11. - vydána verze 7.11.0.6

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
1.11. - vydána veze 9.1.0.3

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
1.11. - vydána veze 9.1.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
29.10. - vydána verze 11.2.0.6

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána veze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána veze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána veze 113

Update - Elektronické testy OZ dopravců
26.10. - vydána veze 11.3.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
24.5. - vydána veze 1.5.0.2

Update - Výherní hrací přístroje
24.5. - vydána veze 2.2.0.2

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána veze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána veze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána veze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána veze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
21.4.  - vydána veze 3.5.0.1

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána veze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Update - Plán dovolených
29.12. - vydána veze 1.3.0.2

Nová verze - Plán dovolených
14.4. - vydána veze 1.3.0.0

Update - Plánování pracovních cest
26.1. - vydána veze 2.3.0.5 

Update - Evidence kancelářských potřeb
26.1. - vydána veze 1.6.0.5

Aktuality, technické informace

Miniaplikace na plochu

Pro uživatele Windows Vista a 7 nabízíme bezplatnou miniaplikaci na plochu, která zobrazuje nejčerstvější aktuality, týkající se našich produktů a služeb - zejména informace o nových verzích a updatech či pozvánky na školení, online kurzy nebo prezentace.

Miniaplikaci si můžete stáhnout zde, nainstalujete ji dvojklikem na stažený soubor.

 

Propojení našich aplikací se spisovými službami

Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.

 

Rozšíření možností tematických školení

Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i USB náramek s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem.

Malý příklad videoukázky