Evidence smluv a objednávek

Charakteristika

Jedná se o systém pro management smluv, smluvních partnerů, příloh a finančních skutečností, vázaných ke smlouvám, a dále objednávek a jejich detailních položek. Je určen pro 32- a 64-bitové operační systémy Windows XP, Vista, 7, 8 a 10.

Samozřejmostí je volitelné propojení s Registrem smluv.

Základní vlastnosti

Jak již název napovídá, jedná se o prostředek pro komplexní evidenci smluv (dodavatelských i odběratelských), smluvních partnerů včetně jejich dílčích organizačních jednotek a souvisejících odpovědných osob, finančních skutečností ke smlouvám (plateb příchozích i odchozích), veškerých příloh a dodatků ke smlouvám a všech změn, provedených během existence smlouvy. V části Objednávky pak k evidenci objednávek a jejich položek s vazbou na dodavatele.

Aplikace disponuje veškerými užitečnými vlastnostmi, na něž jsou uživatelé u našich produktů zvyklí a považují je za samozřejmé. Jedná se o síťovou verzi pro neomezený počet uživatelů, pracující v databázové architektuře Klient-Server a využívající osvědčený bezplatný databázový server FireBird:

 • veškeré důležité údaje ke smlouvě a objednávce (datové a časové, textové, detailní popis, návazné smlouvy)
 • členění smluv dle typu, umístění, periodicity a dalších kritérií
 • možnost komfortního přiřazení smluvních partnerů ke smlouvě (dodavatelů k objednávce) včetně členění na organizační jednotky s výběrem odpovědných osob
 • připojení neomezeného počtu příloh ke smlouvě ve formátu PDF, možnost připojení dokumentu v libovolném formátu jako přílohy včetně automatického převodu do PDF, neomezený počet příloh smlouvy, opakované zobrazení nebo tisk příloh
 • evidence finančních transakcí (příjmové a výdajové)
 • možnost evidence smluv a objednávek v libovolné měně (CZK, EUR, SKK a další)
 • grafikon nadcházejících plateb přímo v hlavním okně aplikace
 • podrobné nastavení přístupových práv ke smlouvě/objednávce na úrovni jednotlivého uživatele
 • komfortní evidence smluvních partnerů a dodavatelů
 • možnost komunikace s partnery či dodavateli přímo v aplikaci pomocí emailu (i hromadného), SMS nebo datových schránek
 • načtení informací o smluvních partnerech z celostátních registrů UIR-ADR a ARES, nově z ISZR
 • možnost zobrazení grafické časové osy smlouvy
 • nepřeberné množství sestav, přehledů a grafických výstupů
 • automatické generování položek platebního kalendáře - nyní lze generovat platby pro první/druhou sazbu DPH nebo pro obě současně, je možno určit způsob práce s celkovou částkou (násobné/dílčí platby) a je možno generovat platby s pololetní, čtvrtletní, tříměsíční, dvouměsíční a měsíční četností
 • funkce pro automatický přepočet DPH u plateb na základě změně sazby DPH
 • grafický strom smluv – efektivní zobrazení všech smluv, dodatků a dalších skutečností za vybraného partnera ve formě grafického stromu s možností tisku a exportu
 • unikátní funkce pro nastavení barevného zvýraznění dat – smluv, dodatků, příloh
 • možnost nastavení libovolné kombinace povinných údajů smlouvy dle požadavku uživatele
 • doplnění data úhrady a variabilního symbolu k platbám
 • systém neomezeného počtu dodatků ke smlouvám, přičemž dodatek primárně obsahuje data původní smlouvy a následně je možno jej libovolně upravit.
 • funkce pro aktualizaci původní smlouvy změněnými skutečnostmi z vybraného dodatku
 • funkce pro rychlé filtrování smluv, plateb a příloh v režimech hromadného prohlížení
 • možnost nastavení řetízku pro automatické sestavení čísla smlouvy nebo objednávky - lze volit z 10 variant
 • komplexní modul pro evidenci objednávek
 • neomezený počet položek v rámci objednávky
 • možnost použití údajů objednávky v následné smlouvě
 • tisk objednávek a jiných dokumentů na základě Word šablony přímo z aplikace
 • volitelná možnost ukládání vydaných otisků objednávek do interního archívu
 • tabulková a grafická analýza dat objednávek
 • nové údaje, týkající se zastoupení smluvního partnera (dodavatele)
 • komfortní propojení s Registrem smluv (zápis, zneplatnění, informace o stavu) - NOVÉ
 • možnost pohodlné anonymizace smlouvy nebo objednávky před zveřejněním - NOVÉ
 • propojení aplikace se spisovou službou GINIS - NOVÉ
 • možnost tvorby dokumentů z dat smluv včetně jejich uložení do interního archívu - NOVÉ

 

Cenové informace

Evidence smluv a objednávek médium cena Kč termín dodávky
Neomezená síťová multilicence CD ZDARMA ihned
Roční systémová podpora   VARIANTY  

Ke všem zde uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši. Cena obsahuje i poštovné dle tarifů a médium CD. Zboží zasíláme na fakturu.

Ceny doplňků

 • softwarová vrstva společnosti SoftHouse pro propojení s Registrem smluv - jednorázový poplatek pro neomezený počet uživatelů, 4 990 CZK pro POU,  19 990 CZK pro ORP, městské části, krajské úřady a ostatní subjekty
 • anonymizační software (konverze PDF do RTF)  - jednorázový poplatek za licenci pro 1 PC, 700 CZK
 • anonymizační software (přímá editace PDF, takzvané začernění)  - jednorázový poplatek za licenci pro 1 PC, 2 050 CZK

Použitý databázový server

Pro provoz tohoto systému je použit databázový server FireBird společnosti IBPhoenix. Software FireBird je neomezeně zdarma pro platformy Windows, Linux a Solaris. Je šířena v rámci tzv. GPL Licence. Databázový server si můžete stáhnout přímo z našich stránek, sekce Download.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Všechny vzdělávací akce pro rok 2018 již byly realizovány. Termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2019 budou vypsány v polovině ledna.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence smluv a objednávek
15.11. - vydána veze 3.5.0.7

Update - Evidence dopravních agend
15.11. - vydána verze 11.3.0.6

Update - Evidence sociálních agend
12.11. - vydána veze 4.1.0.7

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána veze 3.0.0.4

Update - Evidence myslivosti
6.11. - vydána verze 7.11.0.6

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
1.11. - vydána veze 9.1.0.3

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
1.11. - vydána veze 9.1.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
29.10. - vydána verze 11.2.0.6

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána veze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána veze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána veze 113

Update - Elektronické testy OZ dopravců
26.10. - vydána veze 11.3.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
24.5. - vydána veze 1.5.0.2

Update - Výherní hrací přístroje
24.5. - vydána veze 2.2.0.2

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána veze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána veze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána veze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána veze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
21.4.  - vydána veze 3.5.0.1

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána veze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Update - Plán dovolených
29.12. - vydána veze 1.3.0.2

Nová verze - Plán dovolených
14.4. - vydána veze 1.3.0.0

Update - Plánování pracovních cest
26.1. - vydána veze 2.3.0.5 

Update - Evidence kancelářských potřeb
26.1. - vydána veze 1.6.0.5

Aktuality, technické informace

Miniaplikace na plochu

Pro uživatele Windows Vista a 7 nabízíme bezplatnou miniaplikaci na plochu, která zobrazuje nejčerstvější aktuality, týkající se našich produktů a služeb - zejména informace o nových verzích a updatech či pozvánky na školení, online kurzy nebo prezentace.

Miniaplikaci si můžete stáhnout zde, nainstalujete ji dvojklikem na stažený soubor.

 

Propojení našich aplikací se spisovými službami

Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.

 

Rozšíření možností tematických školení

Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i USB náramek s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem.

Malý příklad videoukázky