Evidence smluv a objednávek

Charakteristika

Jedná se o systém pro management smluv, smluvních partnerů, příloh a finančních skutečností, vázaných ke smlouvám, dále objednávek a jejich detailních položek a nemovitostí k pronájmu. Je určen pro 32- a 64-bitové operační systémy Windows XP, Vista, 7, 8 a 10.

Samozřejmostí je volitelné propojení s Registrem smluv.

Základní vlastnosti

Jak již název napovídá, jedná se o prostředek pro komplexní evidenci smluv (dodavatelských i odběratelských), smluvních partnerů včetně jejich dílčích organizačních jednotek a souvisejících odpovědných osob, finančních skutečností ke smlouvám (plateb příchozích i odchozích), veškerých příloh a dodatků ke smlouvám a všech změn, provedených během existence smlouvy. V části Objednávky pak k evidenci objednávek a jejich položek s vazbou na dodavatele.

Nová sekce Nemovitosti slouží k vedení přehledu o nemovitostech vhodných k pronájmu - může se jednat o parcely, pozemky,budovy a další. Je dynamicky provázána s evidencí smluv a poskytuje okamžitý přehled o existujících nájemních a jiných smlouvách k dané nemovitosti, stavu pronájmu a finančních skutečnostech.

Aplikace disponuje veškerými užitečnými vlastnostmi, na něž jsou uživatelé u našich produktů zvyklí a považují je za samozřejmé. Jedná se o síťovou verzi pro neomezený počet uživatelů, pracující v databázové architektuře Klient-Server a využívající osvědčený bezplatný databázový server FireBird:

 • veškeré důležité údaje ke smlouvě a objednávce (datové a časové, textové, detailní popis, návazné smlouvy)
 • členění smluv dle typu, umístění, periodicity a dalších kritérií
 • možnost komfortního přiřazení smluvních partnerů ke smlouvě (dodavatelů k objednávce) včetně členění na organizační jednotky s výběrem odpovědných osob
 • připojení neomezeného počtu příloh ke smlouvě ve formátu PDF, možnost připojení dokumentu v libovolném formátu jako přílohy včetně automatického převodu do PDF, neomezený počet příloh smlouvy, opakované zobrazení nebo tisk příloh
 • evidence finančních transakcí (příjmové a výdajové)
 • možnost evidence smluv a objednávek v libovolné měně (CZK, EUR, SKK a další)
 • grafikon nadcházejících plateb přímo v hlavním okně aplikace
 • podrobné nastavení přístupových práv ke smlouvě/objednávce na úrovni jednotlivého uživatele
 • komfortní evidence smluvních partnerů a dodavatelů
 • možnost komunikace s partnery či dodavateli přímo v aplikaci pomocí emailu (i hromadného), SMS nebo datových schránek
 • načtení informací o smluvních partnerech z celostátních registrů UIR-ADR a ARES, nově z ISZR
 • možnost zobrazení grafické časové osy smlouvy
 • nepřeberné množství sestav, přehledů a grafických výstupů
 • automatické generování položek platebního kalendáře - nyní lze generovat platby pro první/druhou sazbu DPH nebo pro obě současně, je možno určit způsob práce s celkovou částkou (násobné/dílčí platby) a je možno generovat platby s pololetní, čtvrtletní, tříměsíční, dvouměsíční a měsíční četností
 • funkce pro automatický přepočet DPH u plateb na základě změně sazby DPH
 • grafický strom smluv – efektivní zobrazení všech smluv, dodatků a dalších skutečností za vybraného partnera ve formě grafického stromu s možností tisku a exportu
 • unikátní funkce pro nastavení barevného zvýraznění dat – smluv, dodatků, příloh
 • možnost nastavení libovolné kombinace povinných údajů smlouvy dle požadavku uživatele
 • doplnění data úhrady a variabilního symbolu k platbám
 • systém neomezeného počtu dodatků ke smlouvám, přičemž dodatek primárně obsahuje data původní smlouvy a následně je možno jej libovolně upravit.
 • funkce pro aktualizaci původní smlouvy změněnými skutečnostmi z vybraného dodatku
 • funkce pro rychlé filtrování smluv, plateb a příloh v režimech hromadného prohlížení
 • možnost nastavení řetízku pro automatické sestavení čísla smlouvy nebo objednávky - lze volit z 10 variant
 • komplexní modul pro evidenci objednávek
 • neomezený počet položek v rámci objednávky
 • možnost použití údajů objednávky v následné smlouvě
 • tisk objednávek a jiných dokumentů na základě Word šablony přímo z aplikace
 • volitelná možnost ukládání vydaných otisků objednávek do interního archívu
 • tabulková a grafická analýza dat objednávek
 • nové údaje, týkající se zastoupení smluvního partnera (dodavatele)
 • komfortní propojení s Registrem smluv (zápis, zneplatnění, informace o stavu) - NOVÉ
 • možnost pohodlné anonymizace smlouvy nebo objednávky před zveřejněním - NOVÉ
 • propojení aplikace se spisovou službou GINIS - NOVÉ
 • možnost tvorby dokumentů z dat smluv včetně jejich uložení do interního archívu - NOVÉ
 • všechny potřebné evidenční údaje o nemovitostech - NOVÉ
 • obvyklé databázové funkce pro hledání, filtrování, výběry, tisky, třídění a zvýraznění dat - NOVÉ
 • okamžitá informace o existujících smlouvách k předmětné parcele - NOVÉ
 • dynamické propojení s Katastrem nemovitostí, okamžitý náhled na list vlastnictví nebo mapu parcely - NOVÉ
 • automatický import dat pozemkové evidence z VFK souborů - NOVÉ
 • aktualizované informace o aktuálním stavu pronájmu včetně grafického stromu smluv - NOVÉ
 • možnost tvorby uživatelských přehledů a tabulek z dat nemovitostí a smluv pomocí OLAP analýzy - NOVÉ

Seznamte se s aplikací a vyzkoušejte všechny její vlastnosti pomocí bezplatné plné verze na 14 dní!

Cenové informace

Evidence smluv a objednávek médium cena Kč termín dodávky
Neomezená síťová multilicence CD ZDARMA ihned
Roční systémová podpora   VARIANTY  

Ke všem zde uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši. Cena obsahuje i poštovné dle tarifů a médium CD. Zboží zasíláme na fakturu.

Ceny doplňků

 • softwarová vrstva společnosti SoftHouse pro propojení s Registrem smluv - jednorázový poplatek pro neomezený počet uživatelů, 4 990 CZK pro POU,  19 990 CZK pro ORP, městské části, krajské úřady a ostatní subjekty
 • anonymizační software (konverze PDF do RTF)  - jednorázový poplatek za licenci pro 1 PC, 700 CZK
 • anonymizační software (přímá editace PDF, takzvané začernění)  - jednorázový poplatek za licenci pro 1 PC, 2 050 CZK

Použitý databázový server

Pro provoz tohoto systému je použit databázový server FireBird společnosti IBPhoenix. Software FireBird je neomezeně zdarma pro platformy Windows, Linux a Solaris. Je šířena v rámci tzv. GPL Licence. Databázový server si můžete stáhnout přímo z našich stránek, sekce Download.

 

 
 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.


Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Evidence sociálních agend - čtvrtek 5. listopadu, 9.00-11.00

Všechna prezenční školení v Praze a Brně byla z důvodu současné epidemiologické situace do konce roku 2020 pozastavena. Nové termíny najdete na tomto místě zkraje ledna 2021.

Plán dovolených nyní včetně flexibilní mobilní aplikace pro Android.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu na jakékoliv téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn nový vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

 

Zprávy pro klienty

Nová verze - Evidence sociálních agend
26.10. - vydána verze 5.2.0.0

Update - Plánování pracovních cest
16.10. - vydána verze 2.5.0.2

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
16.10. - vydána verze 121

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče taxislužby
16.10. - vydána verze 118

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
16.10. - vydána verze 016

Update - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
16.10. - vydána verze 11.6.0.7

Update - Evidence dopravních agend
16.10. - vydána verze 11.6.0.7

Update - Evidence myslivosti
9.10. - vydána verze 7.13.0.8

Nová verze - Evidence smluv, objednávek a nemovitostí
2.10. - vydána verze 4.1.0.0

Update - Aktualizace otázek pro myslivecké stráže
29.9. - vydána verze 024

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
29.9. - vydána verze 9.1.0.12

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
2.7. - vydána verze 9.1.0.12

Update - Evidence přestupků samostatná
25.6. - vydána verze 11.2.0.17

Nová verze - Plánování pracovních cest
2.6. - vydána verze 2.5.0.0

Update - Správa klíčového hospodářství
25.5. - vydána verze 1.4.0.10

Nová verze - Plán dovolených
18.5. - vydána verze 1.6.0.0

Update - Parkovací karty a automaty
12.3. - vydána verze 1.5.0.6

Update - Evidence kancelářských potřeb
12.3. - vydána verze 1.6.0.9

Update - PDF Toolbox a Print Server
11.3. - vydána verze 3.0.0.5

Nová verze - Evidence myslivosti
7.2. - vydána verze 7.13.0.0