Evidence smluv a objednávek

Charakteristika

Jedná se o systém pro management smluv, smluvních partnerů, příloh a finančních skutečností, vázaných ke smlouvám, a dále objednávek a jejich detailních položek. Je určen pro 32- a 64-bitové operační systémy Windows XP, Vista, 7, 8 a 10.

Samozřejmostí je volitelné propojení s Registrem smluv.

Základní vlastnosti

Jak již název napovídá, jedná se o prostředek pro komplexní evidenci smluv (dodavatelských i odběratelských), smluvních partnerů včetně jejich dílčích organizačních jednotek a souvisejících odpovědných osob, finančních skutečností ke smlouvám (plateb příchozích i odchozích), veškerých příloh a dodatků ke smlouvám a všech změn, provedených během existence smlouvy. V části Objednávky pak k evidenci objednávek a jejich položek s vazbou na dodavatele.

Aplikace disponuje veškerými užitečnými vlastnostmi, na něž jsou uživatelé u našich produktů zvyklí a považují je za samozřejmé. Jedná se o síťovou verzi pro neomezený počet uživatelů, pracující v databázové architektuře Klient-Server a využívající osvědčený bezplatný databázový server FireBird:

 • veškeré důležité údaje ke smlouvě a objednávce (datové a časové, textové, detailní popis, návazné smlouvy)
 • členění smluv dle typu, umístění, periodicity a dalších kritérií
 • možnost komfortního přiřazení smluvních partnerů ke smlouvě (dodavatelů k objednávce) včetně členění na organizační jednotky s výběrem odpovědných osob
 • připojení neomezeného počtu příloh ke smlouvě ve formátu PDF, možnost připojení dokumentu v libovolném formátu jako přílohy včetně automatického převodu do PDF, neomezený počet příloh smlouvy, opakované zobrazení nebo tisk příloh
 • evidence finančních transakcí (příjmové a výdajové)
 • možnost evidence smluv a objednávek v libovolné měně (CZK, EUR, SKK a další)
 • grafikon nadcházejících plateb přímo v hlavním okně aplikace
 • podrobné nastavení přístupových práv ke smlouvě/objednávce na úrovni jednotlivého uživatele
 • komfortní evidence smluvních partnerů a dodavatelů
 • možnost komunikace s partnery či dodavateli přímo v aplikaci pomocí emailu (i hromadného), SMS nebo datových schránek
 • načtení informací o smluvních partnerech z celostátních registrů UIR-ADR a ARES, nově z ISZR
 • možnost zobrazení grafické časové osy smlouvy
 • nepřeberné množství sestav, přehledů a grafických výstupů
 • automatické generování položek platebního kalendáře - nyní lze generovat platby pro první/druhou sazbu DPH nebo pro obě současně, je možno určit způsob práce s celkovou částkou (násobné/dílčí platby) a je možno generovat platby s pololetní, čtvrtletní, tříměsíční, dvouměsíční a měsíční četností
 • funkce pro automatický přepočet DPH u plateb na základě změně sazby DPH
 • grafický strom smluv – efektivní zobrazení všech smluv, dodatků a dalších skutečností za vybraného partnera ve formě grafického stromu s možností tisku a exportu
 • unikátní funkce pro nastavení barevného zvýraznění dat – smluv, dodatků, příloh
 • možnost nastavení libovolné kombinace povinných údajů smlouvy dle požadavku uživatele
 • doplnění data úhrady a variabilního symbolu k platbám
 • systém neomezeného počtu dodatků ke smlouvám, přičemž dodatek primárně obsahuje data původní smlouvy a následně je možno jej libovolně upravit.
 • funkce pro aktualizaci původní smlouvy změněnými skutečnostmi z vybraného dodatku
 • funkce pro rychlé filtrování smluv, plateb a příloh v režimech hromadného prohlížení
 • možnost nastavení řetízku pro automatické sestavení čísla smlouvy nebo objednávky - lze volit z 10 variant
 • komplexní modul pro evidenci objednávek
 • neomezený počet položek v rámci objednávky
 • možnost použití údajů objednávky v následné smlouvě
 • tisk objednávek a jiných dokumentů na základě Word šablony přímo z aplikace
 • volitelná možnost ukládání vydaných otisků objednávek do interního archívu
 • tabulková a grafická analýza dat objednávek
 • nové údaje, týkající se zastoupení smluvního partnera (dodavatele)
 • komfortní propojení s Registrem smluv (zápis, zneplatnění, informace o stavu) - NOVÉ
 • možnost pohodlné anonymizace smlouvy nebo objednávky před zveřejněním - NOVÉ
 • propojení aplikace se spisovou službou GINIS - NOVÉ
 • možnost tvorby dokumentů z dat smluv včetně jejich uložení do interního archívu - NOVÉ

 

Cenové informace

Evidence smluv a objednávek médium cena Kč termín dodávky
Neomezená síťová multilicence CD ZDARMA ihned
Roční systémová podpora   VARIANTY  

Ke všem zde uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši. Cena obsahuje i poštovné dle tarifů a médium CD. Zboží zasíláme na fakturu.

Ceny doplňků

 • softwarová vrstva společnosti SoftHouse pro propojení s Registrem smluv - jednorázový poplatek pro neomezený počet uživatelů, 4 990 CZK pro POU,  19 990 CZK pro ORP, městské části, krajské úřady a ostatní subjekty
 • anonymizační software (konverze PDF do RTF)  - jednorázový poplatek za licenci pro 1 PC, 700 CZK
 • anonymizační software (přímá editace PDF, takzvané začernění)  - jednorázový poplatek za licenci pro 1 PC, 2 050 CZK

Použitý databázový server

Pro provoz tohoto systému je použit databázový server FireBird společnosti IBPhoenix. Software FireBird je neomezeně zdarma pro platformy Windows, Linux a Solaris. Je šířena v rámci tzv. GPL Licence. Databázový server si můžete stáhnout přímo z našich stránek, sekce Download.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android, BlackBerry a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Navštivte náš nový účet na síti Instagram, zaměřený zejména na mobilní aplikace, a staňte se našimi fanoušky.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

19.9.2019 Firebird 3.0 a 4.0 - Brno, 9.00-12.00

27.9.2019 Firebird 3.0 a 4.0 - Praha, 9.00-12.00

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR či na jakékoliv jiné téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn nový vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence sociálních agend
2.9. - vydána verze 4.1.0.13

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
29.7. - vydána verze 9.1.0.7

Update - Evidence smluv a objednávek
29.7. - vydána verze 3.5.0.13

Update - Evidence myslivosti
29.7. - vydána verze 7.12.0.2

Update - Evidence přestupků samostatná
29.7. - vydána verze 11.2.0.11

Update - Evidence dopravních agend
29.7. - vydána verze 11.5.0.1

Update - Evidence kancelářských potřeb
24.7. - vydána verze 1.6.0.8

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
22.7. - vydána verze 11.5.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
22.7. - vydána verze 11.5.0.0

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
16.7. - vydána verze 9.1.0.6

Update - Plán dovolených
12.7. - vydána verze 1.4.0.1

Update - Parkovací karty a automaty
12.7. - vydána verze 1.5.0.5

Update - Správa klíčového hospodářství
12.7. - vydána verze 1.4.0.9

Update - Plánování pracovních cest
11.7. - vydána verze 2.3.0.7

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
11.5. - vydána verze 117

Nová verze - Plán dovolených
23.4. - vydána verze 1.4.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
9.3. - vydána verze 7.12.0.0