ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Evidence smluv a objednávek

Charakteristika

Jedná se o systém pro management smluv, smluvních partnerů, příloh a finančních skutečností, vázaných ke smlouvám, dále objednávek a jejich detailních položek a nemovitostí k pronájmu. Je určen pro 32- a 64-bitové operační systémy Windows Vista, 7, 8, 10 a 11.

Samozřejmostí je volitelné propojení s Registrem smluv.

Základní vlastnosti

Jak již název napovídá, jedná se o prostředek pro komplexní evidenci smluv (dodavatelských i odběratelských), smluvních partnerů včetně jejich dílčích organizačních jednotek a souvisejících odpovědných osob, finančních skutečností ke smlouvám (plateb příchozích i odchozích), veškerých příloh a dodatků ke smlouvám a všech změn, provedených během existence smlouvy. V části Objednávky pak k evidenci objednávek a jejich položek s vazbou na dodavatele.

Nová sekce Nemovitosti slouží k vedení přehledu o nemovitostech vhodných k pronájmu - může se jednat o parcely, pozemky,budovy a další. Je dynamicky provázána s evidencí smluv a poskytuje okamžitý přehled o existujících nájemních a jiných smlouvách k dané nemovitosti, stavu pronájmu a finančních skutečnostech.

Aplikace disponuje veškerými užitečnými vlastnostmi, na něž jsou uživatelé u našich produktů zvyklí a považují je za samozřejmé. Jedná se o síťovou verzi pro neomezený počet uživatelů, pracující v databázové architektuře Klient-Server a využívající osvědčený bezplatný databázový server FireBird:

 • veškeré důležité údaje ke smlouvě a objednávce (datové a časové, textové, detailní popis, návazné smlouvy)
 • členění smluv dle typu, umístění, periodicity a dalších kritérií
 • možnost komfortního přiřazení smluvních partnerů ke smlouvě (dodavatelů k objednávce) včetně členění na organizační jednotky s výběrem odpovědných osob
 • připojení neomezeného počtu příloh ke smlouvě ve formátu PDF, možnost připojení dokumentu v libovolném formátu jako přílohy včetně automatického převodu do PDF, neomezený počet příloh smlouvy, opakované zobrazení nebo tisk příloh
 • evidence finančních transakcí (příjmové a výdajové)
 • možnost evidence smluv a objednávek v libovolné měně (CZK, EUR, SKK a další)
 • grafikon nadcházejících plateb přímo v hlavním okně aplikace
 • podrobné nastavení přístupových práv ke smlouvě/objednávce na úrovni jednotlivého uživatele
 • komfortní evidence smluvních partnerů a dodavatelů
 • možnost komunikace s partnery či dodavateli přímo v aplikaci pomocí emailu (i hromadného), SMS nebo datových schránek
 • načtení informací o smluvních partnerech z celostátních registrů UIR-ADR a ARES, nově z ISZR
 • možnost zobrazení grafické časové osy smlouvy
 • nepřeberné množství sestav, přehledů a grafických výstupů
 • automatické generování položek platebního kalendáře - nyní lze generovat platby pro první/druhou sazbu DPH nebo pro obě současně, je možno určit způsob práce s celkovou částkou (násobné/dílčí platby) a je možno generovat platby s pololetní, čtvrtletní, tříměsíční, dvouměsíční a měsíční četností
 • funkce pro automatický přepočet DPH u plateb na základě změně sazby DPH
 • grafický strom smluv – efektivní zobrazení všech smluv, dodatků a dalších skutečností za vybraného partnera ve formě grafického stromu s možností tisku a exportu
 • unikátní funkce pro nastavení barevného zvýraznění dat – smluv, dodatků, příloh
 • možnost nastavení libovolné kombinace povinných údajů smlouvy dle požadavku uživatele
 • doplnění data úhrady a variabilního symbolu k platbám
 • systém neomezeného počtu dodatků ke smlouvám, přičemž dodatek primárně obsahuje data původní smlouvy a následně je možno jej libovolně upravit.
 • funkce pro aktualizaci původní smlouvy změněnými skutečnostmi z vybraného dodatku
 • funkce pro rychlé filtrování smluv, plateb a příloh v režimech hromadného prohlížení
 • možnost nastavení řetízku pro automatické sestavení čísla smlouvy nebo objednávky - lze volit z 10 variant
 • komplexní modul pro evidenci objednávek
 • neomezený počet položek v rámci objednávky
 • možnost použití údajů objednávky v následné smlouvě
 • tisk objednávek a jiných dokumentů na základě Word šablony přímo z aplikace
 • volitelná možnost ukládání vydaných otisků objednávek do interního archívu
 • tabulková a grafická analýza dat objednávek
 • nové údaje, týkající se zastoupení smluvního partnera (dodavatele)
 • komfortní propojení s Registrem smluv (zápis, zneplatnění, informace o stavu) - NOVÉ
 • možnost pohodlné anonymizace smlouvy nebo objednávky před zveřejněním - NOVÉ
 • propojení aplikace se spisovou službou GINIS - NOVÉ
 • možnost tvorby dokumentů z dat smluv včetně jejich uložení do interního archívu - NOVÉ
 • všechny potřebné evidenční údaje o nemovitostech - NOVÉ
 • obvyklé databázové funkce pro hledání, filtrování, výběry, tisky, třídění a zvýraznění dat - NOVÉ
 • okamžitá informace o existujících smlouvách k předmětné parcele - NOVÉ
 • dynamické propojení s Katastrem nemovitostí, okamžitý náhled na list vlastnictví nebo mapu parcely - NOVÉ
 • automatický import dat pozemkové evidence z VFK souborů - NOVÉ
 • aktualizované informace o aktuálním stavu pronájmu včetně grafického stromu smluv - NOVÉ
 • možnost tvorby uživatelských přehledů a tabulek z dat nemovitostí a smluv pomocí OLAP analýzy - NOVÉ

Seznamte se s aplikací a vyzkoušejte všechny její vlastnosti pomocí bezplatné plné verze na 14 dní!

Cenové informace

Evidence smluv a objednávek médium cena Kč termín dodávky
Neomezená síťová multilicence CD ZDARMA ihned
Roční systémová podpora   VARIANTY  

Ke všem zde uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši. Cena obsahuje i poštovné dle tarifů a médium CD. Zboží zasíláme na fakturu.

Ceny doplňků

 • softwarová vrstva společnosti SoftHouse pro propojení s Registrem smluv - jednorázový poplatek pro neomezený počet uživatelů, 4 990 CZK pro POU,  19 990 CZK pro ORP, městské části, krajské úřady a ostatní subjekty
 • anonymizační software (konverze PDF do RTF)  - jednorázový poplatek za licenci pro 1 PC, 700 CZK
 • anonymizační software (přímá editace PDF, takzvané začernění)  - jednorázový poplatek za licenci pro 1 PC, 2 050 CZK

Použitý databázový server

Pro provoz tohoto systému je použit databázový server FireBird společnosti IBPhoenix. Software FireBird je neomezeně zdarma pro platformy Windows, Linux a Solaris. Je šířena v rámci tzv. GPL Licence. Databázový server si můžete stáhnout přímo z našich stránek, sekce Download.

 

 
 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Společnost YAMACO Software přeje všem stávajícím i potenciálním klientům pohodovou, klidnou a ničím nerušenou dovolenou - ať už strávenou v tuzemsku nebo na druhém konci světa.

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015. Další vlna zásadních technologických úprav byla provedena v průběhu roku 2020 a zkraje roku 2021.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Potřebujete-li provést rychlou, spolehlivou a cenově dostupnou korekturu Vaší seminární nebo třeba diplomové práce, určitě vyzkoušejte služby projektu mylujucestinu.cz.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

V polovině srpna 2021 proběhlo hodnocení trofejí na následnou výstavu Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem. Podívejte se na činnosti, které vlastní výstavě předcházely, a nahlédněte do jejího zákulisí.

Kalendář akcí

Hodnocení loveckých trofejí jako mobilní aplikace pro Android.

Plán dovolených nyní včetně flexibilní mobilní aplikace pro Android

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu na jakékoliv téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte. 

Vydali jsme aktualizovanou sadu mobilních aplikací pro Android a iOS.

I v roce 2024 můžete využít výhod vzdělávacího programu ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
1.7. - vydána verze 8.0.0.2

Nová verze - Evidence sociálních agend
28.6. - vydána verze 5.8.0.0

Update - PDF ToolBox a Print Server
30.5. - vydána verze 3.0.0.9

Nová verze - Evidence myslivosti
29.3. - vydána verze 8.0.0.0

Update - Automatické zálohování databází Firebird
11.3. - vydána verze 1.3.0.9

Update - Správa klíčového hospodářství
11.3. - vydána verze 1.6.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
11.3. - vydána verze 1.5.0.13

Update - Evidence kancelářských potřeb
11.3. - vydána verze 1.7.0.5

Update - Plán dovolených
11.3. - vydána verze 2.6.0.1

Update - Plánování pracovních cest
11.3. - vydána verze 2.8.0.1

Update - Evidence smluv, objednávek a nemovitostí
11.3. - vydána verze 4.1.0.15

Update - Evidence přestupků samostatná
11.3. - vydána verze 11.4.0.12

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
8.3. - vydána verze 9.3.0.7

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
8.3. - vydána verze 9.3.0.4

Update - Elektronické testy OZ dopravců
8.3. - vydána verze 12.2.0.4

Update - Evidence dopravních agend
8.3. - vydána verze 12.2.0.6

Update - Aktualizace otázek pro myslivecké stráže
13.2. - vydána verze 034

Nová verze - Plán dovolených
2.2. - vydána verze 2.6.0.0

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
19.1. - vydána verze 027

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
19.1. - vydána verze 127 

Update - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Update - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Nová verze - Plánování pracovních cest
1.8. - vydána verze 2.8.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Evidence dopravních agend
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Správa klíčového hospodářství
24.4. - vydána verze 1.6.0.0