Myslivecké a rybářské průkazy

Charakteristika

Jedná se o komplexní produkt pro počítače PC a kompatibilní, určený pro 32- a 64-bitové operační systémy Windows XP, Vista, 7, 8 a 10. Dodává se výhradně na CD-ROM a je uzpůsoben pro síťový provoz (Linux, Windows). Je koncipován jako Klient-Server aplikace s využitím databázového serveru FireBird nebo Microsoft SQL Server.

 

Základní vlastnosti

Pro ty, kteří dosud s projektem nepracovali, uvádíme jeho stručný popis. Projekt umožňuje komfortní vedení agendy držitelů loveckých lístků (tuzemských i zahraničních), lesních a mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů a rybářských stráží. Dále průkazů vodní stráže, stráže ochrany přírody a krajiny, rybářských lístků a průkazů rybářských hospodářů. Příznačné je souběžné vedení aktuální a odkládací evidence s možností přesunů informací mezi nimi.

Práce s daty je řešena velmi účelně, přičemž pořizování údajů, jejich editace, hledání a prohlížení či filtrování je na vysoké úrovni. Projekt nabízí v řadě případů předvolené hodnoty, čímž minimalizuje počet vstupů od obsluhy. Samozřejmostí je mj. aktualizovaná databáze pošt a PSČ a tisk evidenčního listu držitele loveckého lístku.

Tisk všech typů průkazů na speciální tiskárně je významnou a logickou vlastností produktu. Šablony jednotlivých průkazů je možno individuálně nastavit, lze specifikovat typ písma pro tisk každého průkazu.

Tisk průkazů je nejlépe, vzhledem ke specifickému formátu tiskopisu, provádět na speciálních tiskárnách OKI ML320 resp. 290 FB - toto je typ, používaný např. na poštách, na okresních úřadech, Policií ČR a podobně. Nicméně tisk průkazů lze realizovat i na tiskárnách obvyklých - jediným kritériem je to, zda dotčená tiskárna dokáže pracovat s malým formátem. Velmi dobře lze k tisku použít např. hojně rozšířené tiskárny HP 1020 LaserJet, z novějších typů je vhodná např. HP LaserJet 1102w.

Možnost tvorby sestav zhodnocuje uložené informace a usnadňuje sestavování rutinních výkazů. Z dostupných sestav jmenujme např. přehledy loveckých lístků, sestavy dle platnosti loveckých lístků, přehledy stráží a hospodářů, stav na úseku správních poplatků a mnohé další. Každou sestavu lze co do výsledku omezit věcně i časově. Projekt počítá i s tvorbou pravidelných sestav, např. přehledů pro Policii ČR a podobně, a výrazně tuto činnost usnadňuje a racionalizuje.

Pro účely vytváření vlastních, specifických sestav jsou k dispozici generátory sestav na zakázku, kde uživatel definuje obsah sestavy přesně podle vlastního požadavku, určuje třídící a součtovací kritéria, a zadává libovolně výběrová slova pro omezení obsahu sestavy. Definice sestav lze uložit a znovu načíst pro další použití. Práce s generátorem sestav byla výrazným způsobem vylepšena ve smyslu zadávání pořadí položek, vícekritériového třídění a přidání dalších podmínek pro porovnání výběrových slov.

Projekt podporuje hromadnou korespondenci s držiteli a tisk adres na obálky a samolepky. Součástí je i prohlížecí modul právních norem, týkajících se myslivosti a loveckých lístků. Hromadná korespondence využívá možnosti přípravy textů na př. ve Wordu, a umožňuje použít rozličné typy písma, barvy a styly. K dispozici jsou obvyklé doplňky jako komunikace se subjekty pomocí SMS zpráv, evidence písemností a termínovaných úkolů, vestavěný textový editor ve stylu Microsoft Word a další.

 

Cenové informace

Myslivecké a rybářské průkazy médium cena Kč termín dodávky
Neomezená síťová multilicence CD ZDARMA ihned
Roční systémová podpora - městské a krajské úřady, úřady městských částí Prahy a Brna   VARIANTY  
Roční systémová podpora - úřady s pověřeným obecním úřadem   VARIANTY  
Převod dat z produktů třetích firem   2 000  

Ke všem zde uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši. Cena obsahuje i poštovné dle tarifů a médium CD. Zboží zasíláme na fakturu.

Použitý databázový server

Pro provoz tohoto systému je použit databázový server FireBird společnosti IBPhoenix. Software FireBird je neomezeně zdarma pro platformy Windows, Linux a Solaris. Je šířena v rámci tzv. GPL Licence. Databázový server si můžete stáhnout přímo z našich stránek, sekce Download.

Podpora provozu produktu v systému Novell NetWare byla ukončena dne 31.12.2002 a pro tuto platformu nebude nadále poskytována žádná softwarová ani technická podpora.

Alternativně existuje projekt i pro Microsoft SQL Server verze 7.0 nebo vyšší. Pro provoz v tomto prostředí se předpokládá zakoupení požadovaného počtu klientských licencí u společnosti Microsoft.

Současné rozšíření produktu

  • krajské úřady - 69 %
  • obce s rozšířenou působností - 65 %

 

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Všechny vzdělávací akce pro rok 2018 již byly realizovány. Termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2019 budou vypsány v polovině ledna.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence smluv a objednávek
15.11. - vydána veze 3.5.0.7

Update - Evidence dopravních agend
15.11. - vydána verze 11.3.0.6

Update - Evidence sociálních agend
12.11. - vydána veze 4.1.0.7

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána veze 3.0.0.4

Update - Evidence myslivosti
6.11. - vydána verze 7.11.0.6

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
1.11. - vydána veze 9.1.0.3

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
1.11. - vydána veze 9.1.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
29.10. - vydána verze 11.2.0.6

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána veze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána veze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána veze 113

Update - Elektronické testy OZ dopravců
26.10. - vydána veze 11.3.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
24.5. - vydána veze 1.5.0.2

Update - Výherní hrací přístroje
24.5. - vydána veze 2.2.0.2

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána veze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána veze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána veze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána veze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
21.4.  - vydána veze 3.5.0.1

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána veze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Update - Plán dovolených
29.12. - vydána veze 1.3.0.2

Nová verze - Plán dovolených
14.4. - vydána veze 1.3.0.0

Update - Plánování pracovních cest
26.1. - vydána veze 2.3.0.5 

Update - Evidence kancelářských potřeb
26.1. - vydána veze 1.6.0.5

Aktuality, technické informace

Miniaplikace na plochu

Pro uživatele Windows Vista a 7 nabízíme bezplatnou miniaplikaci na plochu, která zobrazuje nejčerstvější aktuality, týkající se našich produktů a služeb - zejména informace o nových verzích a updatech či pozvánky na školení, online kurzy nebo prezentace.

Miniaplikaci si můžete stáhnout zde, nainstalujete ji dvojklikem na stažený soubor.

 

Propojení našich aplikací se spisovými službami

Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.

 

Rozšíření možností tematických školení

Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i USB náramek s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem.

Malý příklad videoukázky